Publisert 17.02.2021
Portrett av Anne-Kristin Gangenes

Anne-Kristin Gangenes overtar som kommunalsjef i tenesteområdet Samfunn 
   

Publisert 08.01.2021

Eit samandrag om dei ulike ordningane i Time kommune.  

Publisert 08.01.2021

   Reid Ivar Bjorland Dahl, spesialrådgjevar i Time kommune, er ny statssekretær i Barne- og familiedepartementet.

Publisert 05.01.2021

 I dag vart dei første vaksinane i Time satt på Bryneheimen og Sivdamheimen.

Publisert 01.01.2021

 Ordførar Andreas Vollsund sin nyttårstale 2021.

Publisert 31.12.2020

Grunna auka smitte i regionen, blir ordføraren sitt nyttårstreff utsatt.

Ordføraren sin nyttårstale vert sendt via jbl.no og time.kommune.no.
1. januar 2021 kl. 16.30.

Ny dato for arrangementet blir kunngjort seinare.

Publisert 28.10.2020

Skulebruksplanen for 2020-2028 blei vedteken i Time kommunestyre 27.oktober. 

 

Publisert 26.10.2020

Frå 1. november er Jæren kemnerkontor ein del av skatteetaten. 
 

Publisert 22.10.2020

  I budsjettforslaget for 2021 foreslår rådmannen at kommunen skal fortsetta satsinga på folkehelse, tidleg innsats og digitalisering. Samtidig er det økonomiske handlingsrommet til kommunen stramt, og rådmannen foreslår derfor tiltak for å redusera utgiftene og auka inntektene.

   

Publisert 22.09.2020

Bustadplan 2020-2040 er vedteken av kommunestyret 15.  september 2020. 
 

Publisert 17.09.2020

Inngår samarbeidsavtale med Nasjonalforening en for folkehelse. 
  

Publisert 15.09.2020

I møte 15. september valde kommunestyret ny ordførar.

Publisert 21.11.2019

 Kåra til årets utandørsprosjekt av organisasjonen Lyskultur.

Publisert 29.10.2019

 I budsjettforslaget for 2020 foreslår rådmannen at me skal fortsetta satsinga på folkehelse, tidleg førebygging og lærlingar. Samtidig er det økonomiske handlingsrommet til kommunen stramt, og rådmannen foreslår derfor tiltak for å redusera utgiftene og auka inntektene.

Publisert 05.07.2019

Onsdag denne veka signerte Time kommune kontrakt med Jærentreprenør om totalentreprise for Vardheia skule, idrettshall og turnhall med tilhøyrande uteanlegg. Kontrakten er på 276,4 millionar kroner inkludert moms.