Etter anbefaling frå Folkehelseinstituttet, startar kommunane no testing av alle med mistanke om Covid-19. Mistanke vil framleis i hovudsak seia feber, hoste eller tung pust.

Måndag 4. mai opnar bibliteket dørene igjen. 
 

Dei tre legane ved Kvernaland legesenter har sagt opp stillingane sine.

Nå kan du sykla "Jærruta"!    

Måndag 27.april kan me ønska elevane på 1.-4. trinn hjarteleg velkomne tilbake på skulane. Her blir dei møtt av godt førebudd personale som gler seg til å sjå alle igjen.

Måndag opnar barnehagane i Klepp, Time og Hå igjen.

Tysdag 7. april kom regjeringa med fleire endringar i tiltaka som er innførte for å bremsa koronasmitte i Noreg.

Nå kan du søka om sosialhjelp digitalt. 
 

Endringar som følgje av situasjonen med koronavirus 

 

Personalet ville gleda barn og foreldre, og laga overraskelsesposar til barna

 

 Frå torsdag 26. mars vert det innført generelt bålforbod i Time kommune.

   

Kapasitet hos fastlegane.

Kjære alle Timebuarar!
 

Dette bør du vita om den felles legevakta i Klepp.

 NAV Klepp-Time er mellombels stengt for «drop in» på grunn av stor arbeidsmengde og for å redusera smittefaren for både innbyggarar og tilsette.