Publisert 13.01.2022

Er bedrifta di sterkt ramma av smitteverntiltaka? Då kan du søka kommunen om støtte. 

Publisert 19.11.2021

Magnus Rommetveit fekk i dag Byutviklingsprisen for sitt bidrag til utelivet og kulturlivet på Bryne frå 70-talet og fram til i dag.

Publisert 28.10.2021

I kommunedirektøren sitt forslag til økonomiplan ligg det store investeringar i idrettsanlegg, auka sosialhjelp for barnefamiliar, utviding av Kvernaland omsorgssenter og auka satsing på tidleg innsats for barn og unge.

Publisert 12.10.2021

Anne Tjørhom Frick (38) er tilsett som ny biblioteksjef i Time kommune. Ho tar over stillinga etter Aud Søyland Kristensen som går av med pensjon ved årsskiftet.

Publisert 14.09.2021

  

Valresultat for Time kommune finn du på valresultat.no

Publisert 26.08.2021

Er bedrifta di ramma av smitteverntiltaka? Då kan du søka kommunen om støtte.

Publisert 26.08.2021

Kvart år rangerer Kommunal Rapport alle kommunane i landet basert på 151 sentrale nøkkeltall. I 2021 er Time rangert som nr 5 av dei 356 kommunane i landet.

Publisert 08.01.2021

   Reid Ivar Bjorland Dahl, spesialrådgjevar i Time kommune, er ny statssekretær i Barne- og familiedepartementet.

Publisert 05.01.2021

 I dag vart dei første vaksinane i Time satt på Bryneheimen og Sivdamheimen.

Publisert 22.10.2020

  I budsjettforslaget for 2021 foreslår rådmannen at kommunen skal fortsetta satsinga på folkehelse, tidleg innsats og digitalisering. Samtidig er det økonomiske handlingsrommet til kommunen stramt, og rådmannen foreslår derfor tiltak for å redusera utgiftene og auka inntektene.

   

Publisert 17.09.2020

Inngår samarbeidsavtale med Nasjonalforening en for folkehelse. 

  

 

Publisert 15.09.2020

I møte 15. september valde kommunestyret ny ordførar.

Publisert 21.11.2019

 Kåra til årets utandørsprosjekt av organisasjonen Lyskultur.

Publisert 29.10.2019

 I budsjettforslaget for 2020 foreslår rådmannen at me skal fortsetta satsinga på folkehelse, tidleg førebygging og lærlingar. Samtidig er det økonomiske handlingsrommet til kommunen stramt, og rådmannen foreslår derfor tiltak for å redusera utgiftene og auka inntektene.

Publisert 05.07.2019

Onsdag denne veka signerte Time kommune kontrakt med Jærentreprenør om totalentreprise for Vardheia skule, idrettshall og turnhall med tilhøyrande uteanlegg. Kontrakten er på 276,4 millionar kroner inkludert moms.