Publisert 25.06.2022

  Time kommune har i dag heist prideflagget ved rådhuset.

Publisert 24.06.2022

Mattilsynet har informert kommunane om at det er påvist fugleinfluensa på mange fuglar i den seinare tid. Daude fuglar med denne sjukdommen har drive i land på strender lands kysten i Sør-Rogaland. Desse fuglane har drive over frå England.

Publisert 17.06.2022
Bildet viser gravearbeid på FV44 ved Kåsen

Skuleelevar skal få trygg skuleveg frå Tjøtta gard til Tu skule og idrettsanlegget på Kåsen. Arbeidet fører til at det blir omkjøring på FV44 i fire veker.

Publisert 13.06.2022
Ordførar heng opp klister som visar at Time kommune er demensvenleg

Arbeidet med å gjera Time kommune til ein betre stad å bu for personar med demens, er godt i gang.

Publisert 09.06.2022

Dette og meir til fekk pensjonistane høyra om på seniordagen 2022 
  

Publisert 07.06.2022
Bilde av hage og folk som prater

Svendsenhuset inviterer til open hage og god drøs.

Publisert 07.06.2022
Flyfoto av Bryne

For å få ned klimagassutsleppa og samtidig sikra forsyninga med energi i regionen vår, er energisparing eit enkelt og viktig tiltak. Samtidig er det viktig å sikra tilstrekkeleg tilgang til elektrisk kraft ved å auke overføringskapasiteten i straumnettet. Her kan kommunane ha ei viktig rolle, ifølge ein rapport som er laga for Klimanettverk Jæren.

Publisert 03.06.2022
Bilde av flyalarm

 

To gonger i året, i januar og i juni, testar Sivilforsvaret varslingsanlegga (flyalarmane), for å sjekka at dei verker og for å reparera dei som er defekte.  

Publisert 02.06.2022

For at du skal kunne koma med dine innspel til planprogrammet for «Områdeplan for området Orstad nord/Kalberg/Frøyland/Kvernaland», har me både plankontor og informasjonsmøte på Kverneland i juni. 

Publisert 31.05.2022
Bilde av skiltet til Hå legevakt

 Innbyggarar i Time skal ikkje lenger reisa til legevakta i Sandes når dei har behov for legevaktteneste om natta, men til Hå legevakt på Bekkeheien.  

Publisert 30.05.2022

 1. juni blir teststasjonen for PCR-testing på Kleppe, som Time-innbyggarar har nytta under koronapandemien, avvikla. 

Publisert 27.05.2022
Bilde av soldat frå Heimevernet som har øving.

I perioden sundag 29.- til fredag 3. juni vil Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08 gjennomføra ei militærøving i store delar av Rogaland, mellom anna i Time kommune. Om lag 700 soldatar skal delta.

Publisert 16.05.2022
Bilde av tursti ved Frøylandsvatnet

Delar av turstien blir stengt i perioden fredag 27. mai til tysdag 31. mai.

Publisert 03.05.2022

 Her finn du 17. mai-programmet 2022 for krinsane i Time.

Publisert 27.04.2022

Korleis kan ein sjølv ta grep for å leve eit godt liv?