Aktuelt

Alle som bur eller jobbar i Time kommune er inviterte til å vera med på årets Sykle til jobben-aksjon.

Stina Nygård symde inn til bronsemedalje  i 50 meter og 100 meter fri i Special Olympics World Summer Games

Som ein del av forankringa og å få høyra korleis rapporten frå Agenda Kaupang er oppfatta, inviterte kommunalområde omsorg til kafedialog.

Time kommune skal bygge ungdomsskule, idrettshall og turnhall i Vardheia.

Fristen for å søkja barnehageplass var 1.mars, og hovudopptaket blir gjennomført i alle barnehagane (kommunale og private) i midten av mars. Svarbrev blir sendt ut i veke 12.

I samband med anleggsarbeid i Kong Haakons veg og Kong Haralds gate, vert Kong Haakons veg stengd for gjennomkøyring. Kong Haralds gate vil verta stengd for trafikk til og frå Kong Haakons veg.

Ordførar Reinert Kverneland og kultursjef Trond Lie mottok prisen på vegne av Time kommune under Norsk kulturforum sitt årsmøte på Bryne fredag under Livsgledefestivalen.

Time kommune inviterer til informasjonsmøte om ny symjehall på Bryne

 

Fredag 1.mars er søknadsfristen for å bli med i årets hovudopptak til barnehagane og for påmelding til SFO.

Dette er eit ledd i strategien for meir rettleiing og betre service for innbyggarane i kommunen.

Time kommune har i 2018 hatt eit utfordrande økonomiår.


Arbeid med å hindra tilgroing i Frøylandsvatnet vil starta i veke 9

Forbrukerrådet har dei siste månadane testa korleis kommunane i Norge informerer om ulike tenester og tilbod. Testen viser at mykje er bra i Time.

 

NAV Klepp-Time sitt publikumsmottak opnar 18. februar.
Adresse for publikumsmottaket er Kjøpsmannsbrotet 5, 4342  Kleppe.

Frå 15. februar vert Dronning Mauds gate opna for trafikk frå Kong Haakons veg.