Aktuelt

Ordføraren erklærte Trollongane barnehage for opna.  

Sidan 2016 har Time kommune hatt godkjenning som trafikksikker kommune for tre år.  Nå er kommunen regodkjent for tre nye år.

 

Bryne ungdomsskule samarbeider med Ungt Entreprenørskap i faget utdanningsval.  Denne veka flytta fleire av elevane på 9. trinn skuledagen sin til Nordic Edge i Stavanger forum.

 

 Viking Gatelag er eit fotball tilbod til personar som har eller har hatt rusproblem. Me organiserer felles kjøring frå Bryne for dei som vil vera med.

Familiesenteret i Time kommune har inngått samarbeid med "Se Meg stasjonen",  om sorggruppetilbud for barn som har opplevd tap i nær relasjoner.    

  

 

 

 

 

I september startar arbeidet med å bygga den nye skulen og området rundt. Denne veka hadde me nabomøte for naboar og andre interesserte.  

 

Me har nå lansert ein app for renovasjonsordninga i Time kommune. Appen gjer deg varsling kvar gong du skal setta ut søppeldunkane. Appen "Renovasjon Time kommune"  kan lastas ned i App Store og Google Play.

I haust vil representantar frå kommunen vera med på kveldsgudstenester i Brynekyrkja for å halda foredrag om ulike tema.

I dag sender me ut faktura for dei kommunale avgiftene for 2.termin 2019.

Me har mange fine badeplassar i Time, og desse er populære blant både små og store badarar.

Nå starter me opp att i Trollongane barnehage etter endt byggeperiode.

Hugs at dyr og fuglar har krav på fred til å bringa fram ungane sine. Det er derfor ikkje lov å skada eller øydelegga reir, egg eller ungar i hekketida som er frå våren til og med august. Om ein gjer dette vert det rekna som alvorleg faunakriminalitet.

Frå veke 32 (5. august) og ut året er det feil i oppsettet i tømekalenderen for rutene 6-10. Dette gjeld papirversjonen som me sende ut rundt årsskiftet.