Aktuelt

Brix Brygghus fekk byutviklingsprisen 2019 for arbeidet sitt med å revitalisera Bryne sentrum.  

Det vart i februar 2019 gjennomført brukarundersøking i skulefritidsordningane i Time skule.   

 

 

 

Årets Bykonferanse vert arrangert 15. november i Bryne Kino
 

Fleire brukargrupper var inviterte då kommunalsjefen for omsorg inviterte til ny kafèdialog omkring rapporten Agenda Kaupang har utarbeidd om pleie og omsorg i Time kommune. 

 

Ordføraren klypte snora og erklærte brua for opna  

  Under den årlege kulturkvelden i Storstova fredag delte ordførar Reinert Kverneland ut fem prisar til innbyggarar som på kvart sitt vis set sitt positive preg på kulturlivet i Time kommune.

Me ønsker innspel til alkoholpolitiske retningslinjer og rusmiddelpolitisk handlingsplan.  Desse skal fornyast innan 30. september 2020.
 

 I budsjettforslaget for 2020 foreslår rådmannen at me skal fortsetta satsinga på folkehelse, tidleg førebygging og lærlingar. Samtidig er det økonomiske handlingsrommet til kommunen stramt, og rådmannen foreslår derfor tiltak for å redusera utgiftene og auka inntektene.

Natt til laurdag var det ein stor vasslekkasje i den eldste delen av rådhuset.  

 Er du er i gang med ei delings-, seksjonerings- eller samanslåingssak av eigedomen din? Matrikkelen stenger ein kort periode ved slutten av året, og det vil påverka tidspunktet for matrikkelføring og tinglysing av eigedomsendringar.

   - Eg er kjempefornøyd med fritidskontakten min, og det er veldig kjekt å vera i lag med ho. Dette seier ei av dei som har fritidskontakt gjennom kommunen.

  Meld frå dersom du ser nokon som driv hærverk eller at byggegjerdet er herja med.

Ordføraren erklærte Trollongane barnehage for opna.  

Sidan 2016 har Time kommune hatt godkjenning som trafikksikker kommune for tre år.  Nå er kommunen regodkjent for tre nye år.