Aktuelt

Korleis kan ein sjølv ta grep for å leva eit godt liv? Det var temaet på konferansen som alle pensjonistane i Time kommune var inviterte til 13. juni i den nye kinoen på Bryne.

Det blir sjakkfest på Bryne når over 50 skolesjakklag møtes til turnering, og til og med får besøk av alle de ti sjakkstjernene fra Altibox Norway Chess-turneringen. Fredag starter årets Norway Chess skoleturnering på Bryne Vidaregåande skule.

Hugs at du må melda frå om du skal brenna sankthansbål

Time formannskap vedtok i møtet den 14. mai 2019 å legga kommuneplanen sin arealdel 2018-2030 ut til offentleg ettersyn.

 Me ønsker deg som er pensjonist velkommen til seminar Korleis kan ein sjølv ta grep for å leve eit godt liv?  

Saman med Jæren turlag gir Time kommune ut turheftet "Ti turar i Time". Turane i heftet passar for både barn og vaksne.

Frå 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikkje tillatt å tenna opp bål, grill, eingongsgrill og stormkjøkken i eller i nærheten av skog eller anna utmark.

Det er behov for ny konfliktrådsmeklar i Time.

Alle som bur eller jobbar i Time kommune er inviterte til å vera med på årets Sykle til jobben-aksjon.

Stina Nygård symde inn til bronsemedalje  i 50 meter og 100 meter fri i Special Olympics World Summer Games

Som ein del av forankringa og å få høyra korleis rapporten frå Agenda Kaupang er oppfatta, inviterte kommunalområde omsorg til kafedialog.

Time kommune skal bygge ungdomsskule, idrettshall og turnhall i Vardheia.

Fristen for å søkja barnehageplass var 1.mars, og hovudopptaket blir gjennomført i alle barnehagane (kommunale og private) i midten av mars. Svarbrev blir sendt ut i veke 12.

I samband med anleggsarbeid i Kong Haakons veg og Kong Haralds gate, vert Kong Haakons veg stengd for gjennomkøyring. Kong Haralds gate vil verta stengd for trafikk til og frå Kong Haakons veg.

Ordførar Reinert Kverneland og kultursjef Trond Lie mottok prisen på vegne av Time kommune under Norsk kulturforum sitt årsmøte på Bryne fredag under Livsgledefestivalen.