I år var det  281 søknadar om barnehageplass til nytt barnehageår.

 

Dei fem kommunane går saman om felles luftvegslegevakt frå måndag 16. mars klokka 08.00.

Mange lurer på korleis ungar og ungdommar skal forholda seg til kvarandre etter at skuler og barnehagar vart stengt. 

Rådhuset er stengt for besøkande frå og med 12. mars kl 18.00. 

Alle barnehagar og skular i Time stenger ordinær drift frå og med kl 18.00 torsdag 12.03. til 26.03.20 kl. 20.00. 

Tysdag 10. mars var skulestartarane i Time kommune samla på biblioteket for å markera Barnehagedagen 2020.

 

Ein tilsett ved Bryneheimen har i dag (10.mars) fått påvist smitte av koronavirus. Vedkommande er blitt smitta på reise i London.

Som frivillig i Vaketenesta sit du hos ein person som er ved livets slutt. 
 

8. mars vart det bekrefta at ein person busett i Time kommune har testa positivt på koronavirus. Vedkommande har berre lette plager, er i relativt god form og er i heimeisolering. I tråd med dei nasjonale føringane vil lokalt helsevesen følga opp personen som er smitta.

  

Oppdatert 7.4.2020
7. april varsla regjeringa mellom anna at barnehagar og skular vert opna gradvis. Anbefalingane om å halda avstand gjeld fortsatt. Meir informasjon om dette her:

Gradvis opning av skular og barnehagar

Regjeringa si pressemelding 7.april

Anbefalingar om å halda avstand

 

 

Faktura for kommunale avgifter vert sendt ut i desse dagar. Denne faktura er betaling for renovasjon, vatn, avløp og feiing.

Time kommune utlyste tidleg i haust konkurranse for korleis Kong Haakons veg på Rosseland skal kunna møta utfordringar med overvatn, samt vera ein trafikksikker veg.
 

God utgiftskontroll, høgare skatteinntekter enn budsjettert, og betydelege inntekter frå skatteutjemning gjer at resultatet for 2019 vert betre enn venta.

Alle som bur eller jobbar i Time kommune er inviterte til å delta i årets Sykle til jobben-aksjon.  Tidsrom for aksjonen er utsett til 19. mai og varer til 30. juni 2020. 
 

Dei tre legane ved Kverneland legesenter har sagt opp stillingane sine.