Publisert 07.05.2021

Time kommune har mottatt 3,3 millionar kroner frå Kommunal og Moderniserings Departementet (KMD) i tilskotsmidlar til verksemder som er ramma av  koronapandemien. Etter ein søknadsprosess er det no klart kven som får tilskot.

Publisert 22.04.2021

Kart og vedtak i samband med forbodssona finn du her.

Publisert 19.04.2021

Time, Klepp, Hå og Gjesdal har i dag beslutta å gå tilbake til at det er dei nasjonale tiltaka som skal gjelda i dei fire kommunane frå og med tysdag 20. april.

Publisert 26.03.2021

Det er nå etablert ei droppsone på parkeringsplassen til Kiwi (Jernbanegata).

 

Publisert 22.03.2021

I lag med Jæren turlag, gir Time kommune nå ut "Ti turar i Time 2021". Dei ti turane passar for både barn og vaksne. Ver med i trekninga av flotte premiar!

 

Publisert 18.03.2021

16. mars 2021 vart det markert at kommunane Klepp, Time, Hå, Gjesdal og Sandnes i eit år har drive felles luftvegslegevakt på Kleppetunet.
 

Publisert 17.03.2021

Tysdag 16. mars fekk elevar ved fleire ungdomsskular i Klepp og Time melding om å testa seg dersom dei hadde vore til stades på ein fest med ungdommar frå fleire kommunar ved Frøylandsvatnet i helga. Smittesporing viser nå at ein person som seinare same helg fekk påvist korona har vore på festen. Det er snakk om ein mutert variant.

Publisert 13.03.2021

Smittevernlegene i SUS sitt opptaksområde og sykehuset har i ettermiddag drøftet de nye opplysningene som er gjort kjent av FHI og Statens legemiddelverk (SLV) knyttet til mulige bivirkninger i etterkant av AstraZeneca vaksinering.

Publisert 12.03.2021

Koronaen sette visse grenser for Livsgledefestivalen, men festival vart det.

Publisert 12.03.2021

 Det var i år 297 søknader til barnehageopptaket

 

 

Publisert 11.03.2021
Ei som får vaksine

AstraZeneca-vaksinen vert sett på vent av Folkehelseinstituttett etter føre-var-prinsippet.

Publisert 10.03.2021

Ingen kan ta alt - men alle kan ta litt 

 

Publisert 08.03.2021

Nå kan du bestilla tid på nettet for ein avtale med ordføraren.
 

Publisert 25.02.2021

Er du over 65 år og bur i Time eller Klepp? 
 

Publisert 19.02.2021

Time kommune har som alle andre kommunar, hatt eit spesielt år.