Publisert 25.02.2021

Er du over 65 år og bur i Time eller Klepp? 
 

Publisert 19.02.2021

Time kommune har som alle andre kommunar, hatt eit spesielt år.

 

Publisert 19.02.2021

Det har vore lite korona på Jæren i det siste, og for kvar veke som går blir fleire vaksinerte. Men pandemien har ennå ikkje sleppt taket på landet vårt. Her er kommuneoverlegane sine viktigaste råd inn mot vinterferien.

Publisert 19.02.2021

Miljøfyrtårndiplom til Montèr Bryne. 
 

Publisert 17.02.2021

Anne-Kristin Gangenes overtar som kommunalsjef i tenesteområdet Samfunn 
   

Publisert 17.02.2021

Akkurat nå er det 19 barn som treng ein ny plass å bu i området Sør-Jæren og Dalane 
 

Publisert 17.02.2021

Miljøfyrtårndiplom til Neumann Bygg AS 
 

Publisert 12.02.2021

Kommunane på Jæren følger nasjonale råd om smittevern i samband med korona. Frå og med måndag 15. februar vil det derfor ikkje lenger vere opent for innandørs organisert idrett for vaksne i Klepp, Time, Hå og Gjesdal.

Publisert 09.02.2021

i 2020 var komfyrbrann skuld i 93 utrykningar i Rogaland. 
 

Publisert 04.02.2021

 

Har du ein liten som gler seg til å begynna i barnehage til hausten? 

Publisert 04.02.2021

Frå og med i dag, torsdag 4. februar, opnar Klepp, Time, Hå og Gjesdal opp for organiserte idrettsaktivitetar innandørs for vaksne over 20 år, i grupper på inntil 10 personar.

Publisert 03.02.2021

Me i Time kommune vil gjerne takka Jæren Forlag for dei flotte bøkene gitt til oss i gåve.  

Publisert 03.02.2021

Nå kan du melda deg på kurs i heimekompostering. 
 

Publisert 02.02.2021

Me søker menn til menn i helse 
 

Publisert 26.01.2021

I beredskapsmøte torsdag 28. januar, vedtok Time kommune å ikkje vidareføra den lokale forskrifta om skjenkestopp.