Publisert 05.10.2021

Time kommune har mottatt 2,8 millionar kroner frå Kommunal og Moderniserings Departementet (KMD) i tilskotsmidlar til verksemder som er ramma av  koronapandemien. Etter ein søknadsprosess er det no klart kven som får tilskot.

Publisert 05.10.2021

Etter planen skal den nye dagsturhytta stå klar på Njåfjell i desember, men no kan bygginga verta forsinka.

Publisert 24.09.2021

Slik blir «den nye koronakvardagen» frå og med måndag 27. september

Publisert 22.09.2021

Byutviklingsprisen 2021 skal delast ut i november, og du kan no foreslå kven du meiner fortener denne prisen.

Publisert 17.09.2021

Personar med alvorleg svekka immunforsvar får nå tilbod om ein tredje vaksinedose.

Publisert 14.09.2021
Bilete av valurne

  

Valresultat for Time kommune finn du på valresultat.no

Publisert 03.09.2021

​​​​​​Regjeringa har bestemt at 12-15-åringar skal få tilbod om koronavaksine. Denne aldersgruppa vil i første omgang få tilbod om ein vaksinedose.

Publisert 26.08.2021

Er bedrifta di ramma av smitteverntiltaka? Då kan du søka kommunen om støtte.

Publisert 26.08.2021

Kvart år rangerer Kommunal Rapport alle kommunane i landet basert på 151 sentrale nøkkeltall. I 2021 er Time rangert som nr 5 av dei 356 kommunane i landet.

Publisert 25.08.2021

Det er nå ulike krav til vaksne og barn/unge som er nærkontakt til ein person med koronasmitte.

Publisert 20.08.2021

Alle 16- og 17 åringar i Time, Klepp og Hå vil dei neste vekene få tilbod om koronavaksine.

Publisert 19.08.2021

 

Me har mange fine badeplassar i Time, og desse er populære blant både små og store badarar.  

Publisert 17.08.2021

Frå veke 34 (23. august) blir det tatt i bruk to vaksine-variantar.

Publisert 13.08.2021

Neste veke startar skulane opp att. Du kan vera med å gjera skulevegen til ungane så trygg som mogleg.

Publisert 04.08.2021

Ledig tid for deg som ikkje ha tatt dose 1