Kontakt oss


Telefonnummer:         51 77 60 00
Besøksadresse:           Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
Opningsstid:                Måndag - fredag kl. 09.00 - 15.00
Postadresse:                Postboks 38, 4349 Byne
E-postadresse:             post@time.kommune.no

Me gjer merksam på at e-post ikkje er ein sikker kanal for sending av opplysingar. Sensitive opplysningar kan sendast via vår tjeneste for sikker digital innsending til kommunen.

Kommunenummer: 1121
Organisasjonsnummer: 859 223 672
Bankkontonummer: 3000.39.27500

 

Time kommune har eit felles vaktnummer for akutte hendingar knytt til vatn- og avløp, veg, renovasjon, grøntområde og kommunale bygg/bustader:

Timevakt vaktnummer er: 901 68 099

Saker som ikkje er akutte kan du melda inn her: Meld feil