• 10.12.2019 BTI- Bedre tverrfagleg innsats
    Måndag 9. desember signerte Rådmannen i Time kommune ei samarbeidskontrakt med KoRus Stavanger om å bli ein BTI kommune.
  • 05.12.2019 Har du lyst å verta treningskontakt?
    Er du interessert i fysisk aktivitet, friluftsliv og arbeid med menneske? Då kan du bidra i arbeidet med regelmessig fysisk aktivitet for menneske med psykiske lidingar og/eller...
  • 03.12.2019 Me innfører nye tømmeruter i 2020. Nye tømmedagar for søppel
    Frå og med 1. januar vil me innføra nye tømmeruter for henting av avfall. Mange vil derfor få søppelet sitt henta på andre dagar enn før.