• 27.05.2024 Byte av renovasjonsselskap
    Frå måndag 3. juni overtek Renovasjonen Næring søppeltømminga i Time kommune frå NordRen. Det betyr minimale endringar for dei aller fleste av kommunen sine innbyggarar, men alle...
  • 22.05.2024 Sommartilbod til barn og unge
    I sommar vil det vera ei rekke tilbod til barn og unge i Time. Blant tilboda er aktivitetar som teater, speiding, idrett, foto og andre spanande aktivitetar.
  • 30.04.2024 Hjelp oss å behalda Sykle-til-jobben-pokalen!
    I fjor stakk Time kommune av med den gjeve tittelen “Jærens sprekaste kommune”, og ordførar Andreas Vollsund kunne innkassera ein staseleg pokal på vegne av dei spreke...