Viktig informasjon om koronavirus

  • 02.06.2020 "Tett bygg" markering i Vardheia
    Fredag før pinse vart milepælen «tett bygg» markert på den nye ungdomsskulen i Vardheia. Skulen er eit eksempel på godt samarbeid mellom Time og Klepp kommunar, og bygget skal stå...
  • 28.05.2020 Besøk ved helse- og omsorgsinstitusjonar
    Me følger råda frå nasjonale myndigheiter og opnar opp for besøk på institusjonar og omsorgsbustadar frå 29. mai. Besøk må vera avtalt på førehand, og besøkande må følga gjeldande...
  • 28.05.2020 Luftvegslegevakta på Kleppe skal undersøka og testa personar med luftvegssymptom som treng legehjelp. Luftvegslegevakt i Sandnes på dagtid
    I samband med koronapandemien har Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå hatt felles luftvegslegevakt på Kleppe. Frå 2. juni vil legevakta på Sandnes overta som luftveglegevakt på...