• 17.07.2019 Temperatur og vasskvalitet ved sju badeplassar i sommer
    Me har mange fine badeplassar i Time, og desse er populære blant både små og store badarar.
  • 15.07.2019 Vis omsyn til måkene i hekketida
    Husk at dyr og fugler har krav på fred til å frambringa ungane sine. Det er derfor ikkje lov å skada eller ødelegga reir, egg eller ungar i hekketida som er frå våren til og med...
  • 09.07.2019 Det er feil i papirversjonen av tømekalenderen som me sende ut ved årsskiftet. Rett versjon er å finna på nettsida vår. Feil i tømekalenderen
    Frå veke 32 (5. august) og ut året er det feil i oppsettet i tømekalenderen for rutene 6-10. Dette gjeld papirversjonen som me sende ut rundt årsskiftet.