Meld feil

Akutte hendingar - hendingar som absolutt ikkje kan venta til ordinær arbeidstid, skal ikkje registreras her, men meldast inn til vakttelefonar.

Meld feil