Varsel om forsinkingar og mogleg nedetid

Grunna nødvendige systemoppdateringar, kan det oppstå forsinkingar og nedetid i nokre av dei digitale tenestene våre i perioden fredag 26. mai-måndag 5. juni. Det kan oppstå forseinking i saksbehandling, og postlister og møtesaker kan verta utilgjengelege på nettsida vår i perioden. 

Me beklagar eventuelle ulemper dette medfører. 

Meld feil

Akutte hendingar - hendingar som absolutt ikkje kan venta til ordinær arbeidstid, skal ikkje registreras her, men meldast inn til vakttelefonar.

Meld feil