Varsel om forsinkingar og mogleg nedetid

Grunna nødvendige systemoppdateringar, kan det oppstå forsinkingar og nedetid i nokre av dei digitale tenestene våre i perioden fredag 26. mai-måndag 5. juni. Det kan oppstå forseinking i saksbehandling, og postlister og møtesaker kan verta utilgjengelege på nettsida vår i perioden. 

Me beklagar eventuelle ulemper dette medfører. 

Skjema

Nedenfor finn du oversikt over våre skjema.

Du kan fullføra påbegynte skjema med å logga inn på skjemaportalen vår.

Byggesak, planar og kart
Klage på vedtak - skjema
Utleige av bustadar til flyktningar

 

Tilgjengeleghetserklæring