Skjema

Nedenfor finn du oversikt over våre skjema.

Du kan fullføra påbegynte skjema med å logga inn på skjemaportalen vår.

Alle skjema

Klage på vedtak - skjema
Meld feil

Her kan du registrere di melding til kommunen om vatn, avløp, renovasjon, vei, park og miljø/forureining. Eventuelle skildringar og informasjon om deg sjølv vil ikkje væra synlege på internett, og er bare tilgjengelig for den som behandlar meldinga di. Akutte hendingar – hendingar som absolutt ikkje kan venta til ordinær arbeidstid - skal ikkje registreras her, sjå kontaktinformasjon Time kommune. 

Veg og parkering

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00