Ti turar i Time

Urådalen på veg opp til Bjødnalia.Saman med Jæren turlag gir Time kommune ut turheftet "Ti turar i Time". Turane i heftet passar for både barn og vaksne.

Turhefte og turkort

Årets hefte og kort kan du også henta her:

  • Innbyggarservice, Time rådhus
  • Time bibliotek
  • Spar Bryne
  • Coop Extra Kverneland
  • Coop Prix Undheim handelslag
  • Coop Extra Lyefjell

Du kan levera turkortet på Time rådhus seinast 1. november 2022. Alle som leverer inn kort innan fristen får ein turpremie. Dei som har gått alle turane er med i trekning av premiar: To gåvekort a kr 1000, to gåvekort a kr 500, kinobillettar m.m.

Det er ikkje klippetenger på turane. Noter på kortet datoen du var på turen.

Vis omsyn når du parkerer, slik at du ikkje blokkerer vegen for andre.

Meld feil

Oppdagar du forsøpling eller manglar når du ute på tur, kan du melda feil på nett.

Påminningar

Her og der kan det vera husdyr på beite. Derfor legg me til tre små, men viktige påminningar for at alle skal ha glede av turtilbodet:

  • Respekter bandtvangen
  • Lukk eventuelle grindar
  • Ta avfallet med heim

Hugs skikkeleg fottøy. God tur i jærsk natur!

Tusen takk til alle grunneigarar for godt samarbeid.