Ti turar i Time

Årets ti turar i Time byr på noko for kvar ein smak: Frå enkle rundturar til nokre av dei finaste toppturane Jæren har å by på - og til og med ein sykkeltur.

Ti turar i Time 2024: Tur 3, Ulvarudlå Jan Oskar Haugen

 

Ti turar i Time er kommunen sitt opplegg for å gjera turar i nærmiljøet kjende for innbyggarane. Kvart år vel me ut ti overkomelege turar. Alle som går minst éin av turane får ei lita gåve frå kommunen, og blant alle som går alle ti turane trekk me ut flotte premiar.

Nytt i år

I år finst det ikkje nokon brosjyre med alle turane i. I staden kan du velja deg ein tur her på nettsidene våre, og når du er framme ved utgangspunktet for turen vil du finna eit skilt med ein QR-kode. Skannar du denne koden med mobilen får du opp kart og turinfo, og ved målet for turen står eit nytt skilt med ein ny kode som lar deg registrera at du har gått turen.

Analogt alternativ

Er du ein av dei som ikkje føler deg heilt heime i det digitale hjørnet? Ikkje ver redd, kommunen tek vare på deg òg! Du kan koma innom Innbyggarservice på rådhuset og få skrive ut turinfoen hos oss, og i staden for å bruka QR-kode for å registrera turen kan du berre hugsa bokstaven som er klistra på skiltet ved turmålet. Dei ti bokstavane gjev eit ord eller ei setning som du kan levera på rådhuset når du har gått alle ti turane … og vips, er du òg med i trekkinga!

Så då er det vel berre å seia god tur i jærsk natur?

Alle som går minst éin tur får ein turpremie. Dei som har gått alle turane innan 1. november er med i trekning av premiar: To gåvekort á kr 1000, to gåvekort á kr 500, og kinobillettar.

Påminningar

Her og der kan det vera husdyr på beite. Derfor legg me til fem små, men viktige påminningar for at alle skal ha glede av turtilbodet:

  • Vis omsyn når du parkerer, slik at du ikkje blokkerer vegen for andre
  • Respekter bandtvangen
  • Lukk eventuelle grindar
  • Ta avfallet med heim
  • Følg kuvett-reglane viss du møter kyr når du er ute på tur


Hugs skikkeleg fottøy!

Tusen takk til alle grunneigarar for godt samarbeid.
 

Meld feil

Oppdagar du forsøpling eller manglar når du ute på tur, kan du melda feil på nett.

 

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00