Koronapandemien: Gjenopning av kommunale kultur- og fritidstilbod

Dei fleste kultur- og fritidstilboda er nå gjenopna. Nokre tilbod er inntil vidare stengt. Situasjonen endrar seg raskt, sjå meir informasjon om kva tilbod som held ope på dei ulike nettsidene til aktivitetstilboda.

Kultur, fritid og idrett