Koronapandemien: Gjenopning av kommunale kultur- og fritidstilbod

Nokre av kultur- og fritidstilboda er nå gjenopna, mellom anna kino og bibliotek. Ein del andre tilbod er inntil vidare stengt. Situasjonen endrar seg raskt, sjå meir informasjon om kva tilbod som held ope på dei ulike nettsidene til aktivitetstilboda.

Kultur, fritid og idrett