Smitteverntiltak i symjehallane frå 1. september

Frå og med 1. september er symjehallane på Bryne opna for bading med følgjande smitteverntiltak:

  • Sivdambassenget: Det kan ikkje vera meir enn  totalt 15 personar samtidig i garderobar/symjehall
  • Unngå kontantbetaling, betal helst på Vipps, søk opp "Bading i Bryne"
  • Ingen overlapping mellom ulike grupper i garderobane. Ingen slepp inn i garderobane før timen startar og alle som er i garderobane må vera ute før neste time startar
  • Symje-, bade- og leikeutstyr kan dessverre ikkje nyttast grunna smittefare. Du kan ha med eige utstyr som skal brukast til symjeopplæring, for eksempel armringar og symjebrett
  • Hald minst ein meter avstand til andre badegjester. I garderobane er det merka med tape på golvet kor ein skal stå og kva dusjar som kan nyttast
  • Vask hendene før du går i garderoben
  • Hald deg heime dersom du er sjuk

Symjehallar