Redusert publikumskapasitet i symjehallane på grunn av smittevern

Symjehallane held ope som normalt, men med tilpassingar på grunn av smittevern. Dette får mellom anna konsekvensar for kor mange som kan bruka hallane samtidig.

Symjehallar