Sivdammen helsebasseng

Sivdammen helsebasseng finn du i kjellaren i Sivdamsenteret på Bryne.

Bassenget er 12,5 meter og temperaturen i vatnet ligg på 34 grader.

Opningstider

Måndag: kl. 18.00 - 19.30. Vaksne over 50 år
Onsdag: kl. 18.30 - 20.30. Familiebading
Torsdag: kl. 19.30 - 21.00. Vaksne over 16 år
Laurdag: kl. 12.00 - 17.00. Familiebading

Gjeld familiebading laurdag: På grunn av kapasitet i bassenget er det ikkje mogleg å bada meir enn ein time. Grunna smittevern kan det ikkje vera overlapping mellom ulike grupper i garderobane. Ingen slepp inn i garderobane før timen startar og alle som er i garderobane må vera ute før neste time startar.

Sivdammen helsebasseng er stengt:

 • 19. desember 2020 - 3. januar 2021
 • 29. mars - 5. april 2021
 • 1. mai, 13. og 17. mai 2021
 • 22. - 24. mai 2021
 • 19. juni til 1. september 2021, med unntak av sommaropen familiebading (sjå informasjon under)

Sommaropen familiebading
Sommaren 2021 held bassenget ope for familiebading frå 5. juli til og med 30. juli med følgande opningstider:
Måndagar kl 12-16
Onsdagar kl 16-20
Torsdagar kl 16-20
Pris: kr 40 per time. Billettar vert lagt ut for sal onsdag 23. juni kl 08.00.

Bassenget held ope i haust- og vinterferiane.

For endring av opningstider på kort varsel, sjekk vår Facebook-side.

 

Billett

Betal med kort i døra eller kjøp billett på førehand via nettsal:

KJØP BILLETT

 • Billett til familiebading på laurdagar må du kjøpa på førehand då det nesten alltid vert utselt. Sjå meir informasjon i boksen under. 
 • Til alle andre badetimar er det god kapasitet og kan du kjøpa billett i døra eller kjøpa på nett på førehand. Enkeltbillett kjøpt på nett er fleksibel og kan brukast til alle badetimar utanom familiebading laurdag.

Billettkjøp til familiebading laurdag i Sivdammen helsebasseng

 • Førehandssalet startar kvar onsdag kl. 08.00. Då vert det lagt ut billettar til den komande laurdagen den veka. Du kan då kjøpa billett som gjeld frå kl. 12.00 (garderobane opnar kl. 12.00), 13.00, 14.00, 15.00 eller 16.00.
 • Grunna kapasitet i bassenget er det ikkje mogleg å bada meir enn ein time. Ny badeøkt startar kvar heile time frå kl. 12.00 til 16.00.

Billettprisar

Billettprisar symjehallane
Billett Pris
Barn og vaksne 40
Klippekort (10 klipp) 400

Billettprisane gjeld for 1 time

Smitteverntiltak

Frå og med 1. september gjeld følgjande smitteverntiltak i symjehallane på Bryne:

 • Hald minst ein meter avstand til andre badegjester. I garderobane er det merka med tape på golvet kor ein skal stå og kva dusjar som kan nyttast
 • Vask hendene før du går i garderoben
 • Hald deg heime dersom du er sjuk
 • Sivdambassenget: Det kan ikkje vera meir enn  totalt 15 personar samtidig i garderobar/symjehall
 • Unngå kontantbetaling, bruk kort eller kjøp på førehand på nett
 • Ingen overlapping mellom ulike grupper i garderobane. Ingen slepp inn i garderobane før timen startar og alle som er i garderobane må vera ute før neste time startar
 • Symje-, bade- og leikeutstyr kan dessverre ikkje nyttast grunna smittefare. Du kan ha med eige utstyr som skal brukast til symjeopplæring, for eksempel armringar og symjebrett
Ordensreglar
 • Det er ikkje tillate å bruka sko i garderobar og symjehallen. Set sko på tilvist plass i gangen
 • Alle som badar må ha full hår- og kroppsvask med såpe, og utan badetøy, før ein går i bassenget
 • Det er påbode med badehette i symjehallen
 • Personar med opne sår, plaster og bandasjar har ikkje tilgang til bassenget
 • Personar med fotvorter må dekke til desse med pose eller sokkar både i garderobar og i symjehallen
 • Ikkje gå i bassenget om du føler deg uvel
 • Personar med smittsamme sjukdommar har ikkje tilgang til bassenget
 • Barn under 10 år skal ha følgje med vaksne. Det same gjeld dei over 10 som ikkje er symjedyktige
 • Småbarn/bleiebrukarar skal bruka badebleie, og tettvevd badebukse/brillebukse utanpå. Hugs å fjerna bleier frå garderoben. Den kastar du i søppeldunk utanfor ytterdøra
 • Eting, røyking, tyggegummi, snus eller anna som kan forureina er ikkje lov i basseng og garderobar
 • Rusmidlar er forbode
 • Det er ikkje lov å  springa på kanten
 • Skubbing og neddykking av andre er forbode
 • Det er ikkje lov å stupa i Sivdammen helsebasseng
 • Det er ikkje lov å bruke kamera, mobil eller nettbrett
 • Ansvarleg for kvar gruppe skal sjå til at gjeldande ordens og sikringsreglar vert følgde, og eventuelt visa bort
  personar som ikkje rettar seg etter desse

Adresse

Røyrvika 10
4340 Bryne

Kart