Sivdammen helsebasseng

Sivdammen helsebasseng finn du i kjellaren i Sivdamsenteret på Bryne.

Bassenget er 12,5 meter, 1,8 meter djupt og temperaturen i vatnet ligg på 34 grader.

Opningstider
 • Måndag 18.00-19.30
  Offentleg bading for personar over 50 år
 • Onsdag 18.30-20.30
  Familiebading / offentleg bading
 • Torsdag 18.00-19.30
  Tilrettelagt bading for personar med nedsett funksjonsevne. Krev påmelding.
 • Torsdag 19.30-21.00
  Offentleg bading for vaksne over 16 år
 • Laurdag 12.00-17.00
  Familiebading /offentleg bading

Pris: kr 40 per time (barn/vaksen/honnør)

Sivdammen helsebasseng er stengt:

19. desember 2021 - 2. januar 2022
11. april - 18. april 2022
17. og 26. mai 2022
4. og 6. juni 2022
18.juni - 1. september 2022

Last ned utleige og treningsoversikt 2021-2022 (PDF, 204 kB)

Kjøp billett

Betal med kort i døra eller kjøp billett på førehand via nettsal:

KJØP BILLETT

 • Grunna kapasitet i bassenget er det ikkje mogleg å bada meir enn ein time. Ny badeøkt startar kvar heile time.

Billettprisar

Billettprisar symjehallane
Billett Pris
Barn og vaksne 40

Billettprisane gjeld for 1 time

Ordensreglar
 • Det er ikkje tillate å bruka sko i garderobar og symjehallen. Set sko på tilvist plass i gangen
 • Alle som badar må ha full hår- og kroppsvask med såpe, og utan badetøy, før ein går i bassenget
 • Det er påbode med badehette i symjehallen
 • Personar med opne sår, plaster og bandasjar har ikkje tilgang til bassenget
 • Personar med fotvorter må dekke til desse med pose eller sokkar både i garderobar og i symjehallen
 • Ikkje gå i bassenget om du føler deg uvel
 • Personar med smittsamme sjukdommar har ikkje tilgang til bassenget
 • Barn under 10 år skal ha følgje med vaksne. Det same gjeld dei over 10 som ikkje er symjedyktige
 • Småbarn/bleiebrukarar skal bruka badebleie, og tettvevd badebukse/brillebukse utanpå. Hugs å fjerna bleier frå garderoben. Den kastar du i søppeldunk utanfor ytterdøra
 • Eting, røyking, tyggegummi, snus eller anna som kan forureina er ikkje lov i basseng og garderobar
 • Rusmidlar er forbode
 • Det er ikkje lov å  springa på kanten
 • Skubbing og neddykking av andre er forbode
 • Det er ikkje lov å stupa i Sivdammen helsebasseng
 • Det er ikkje lov å bruke kamera, mobil eller nettbrett
 • Ansvarleg for kvar gruppe skal sjå til at gjeldande ordens og sikringsreglar vert følgde, og eventuelt visa bort
  personar som ikkje rettar seg etter desse

Adresse

Røyrvika 10
4340 Bryne

Kart