Varsel om forsinkingar og mogleg nedetid

Grunna nødvendige systemoppdateringar, kan det oppstå forsinkingar og nedetid i nokre av dei digitale tenestene våre i perioden fredag 26. mai-måndag 5. juni. Det kan oppstå forseinking i saksbehandling, og postlister og møtesaker kan verta utilgjengelege på nettsida vår i perioden. 

Me beklagar eventuelle ulemper dette medfører. 

Sivdammen helsebasseng stengt fredag 2. juni til og med tysdag 6. juni

På grunn av teknisk feil må Sivdammen helsebasseng dessverre stengast frå fredag 2. juni til og med tysdag 6. juni. Kjøpte billettar til bading vert refundert.

Sivdammen helsebasseng

Sivdammen helsebasseng finn du i kjellaren i Sivdamsenteret på Bryne.

Bassenget er 12,5 meter, 1,8 meter djupt og temperaturen i vatnet ligg på 34 grader.

Opningstider
 • Måndag 18.00-19.30
  Offentleg bading for personar over 50 år
 • Onsdag 18.30-20.30
  Familiebading / offentleg bading
 • Torsdag 18.00-19.30
  Tilrettelagt bading for personar med nedsett funksjonsevne. Krev påmelding.
 • Torsdag 19.30-21.00
  Offentleg bading for vaksne over 16 år
 • Laurdag 12.00-17.00
  Familiebading /offentleg bading

Sivdammen helsebasseng er stengt:

3. april - 10. april
1. mai
17. - 20. mai
27. - 29. mai 
Siste ordinære badedag er laurdag 17. juni

Last ned utleige og treningsoversikt 2022-2023 (PDF, 215 kB)

Kjøp billett

Betal med kort i døra eller kjøp billett på førehand via nettsal:

KJØP BILLETT

 • Grunna låg kapasitet i bassenget er det ikkje mogleg å bada meir enn ein time. Ny badeøkt startar kvar heile time.
 • Billettar til familiebading onsdag og laurdag i Sivdammen helsebasseng vert lagt ut for sal for ei veke om gongen. Nye billettar vert lagt ut for sal kvar måndag kl. 12.00.
 • Billettar til alle andre badetimar vert lagt ut for sal for kvart halvår.
Billettprisar symjehallane
Billett Pris
Barn og vaksne 50

Billettprisane gjeld for 1 time

Ordensreglar
 • Garderobar og symjehall er skofri sone. Set sko på tilvist plass i gangen.
 • Vask av hår og kropp med såpe, og utan badetøy er obligatorisk før du går i bassenget
 • Bruk badehette
 • Barn som brukar bleie må ha badebleie og badebukse på. Hugs å fjerna bleier frå garderoben. Den kastar du i søppeldunk utanfor ytterdøra.
 • Barn under 10 år må ha ein symjedyktig vaksen med seg. Det same gjeld dei over 10 år som ikkje kan symja.
 • Ikkje gå i bassenget dersom du er sjuk, har opne sår, plaster eller bandasjar. Har du fotvorter skal desse dekkast til med pose eller sokkar.
 • Badeanlegget er mat-, røyk-, snus- og tyggegummifritt.
 • Basseng- og garderobeområdet er fotofri sone. Bruk av kamera, mobil eller nettbrett er ikkje lov.
 • Ikkje spring langs bassengkanten. Det er fort gjort å skli.
 • Skubbing og neddykking av andre er forbode.
 • Det er ikkje lov å stupa i Sivdammen helsebasseng
 • Ansvarleg for kvar gruppe skal sjå til at gjeldande ordens og sikringsreglar vert følgde, og eventuelt visa bort
  personar som ikkje rettar seg etter desse

Adresse

Røyrvika 10
4340 Bryne

Kart