Sivdammen helsebasseng

Sivdammen helsebasseng finn du i kjellaren i Sivdamsenteret på Bryne.

Bassenget er 12,5 meter og temperaturen i vatnet ligg på 34 grader.

Sivdammen helsebasseng

Opningstider

Måndag: kl. 18.00 - 19.30. Vaksne over 50 år
Onsdag: kl. 18.30 - 20.30. Familiebading
Torsdag: kl. 19.30 - 21.00. Vaksne over 16 år
Laurdag: kl. 12.00 - 17.00. Familiebading

Gjeld familiebading laurdag: På grunn av kapasitet i bassenget er det ikkje mogleg å bada meir enn ein time. Grunna smittevern kan det ikkje vera overlapping mellom ulike grupper i garderobane. Ingen slepp inn i garderobane før timen startar og alle som er i garderobane må vera ute før neste time startar.

Sivdammen helsebasseng er stengt:

 • 19. desember 2020 - 3. januar 2021
 • 29. mars - 5. april 2021
 • 1. mai, 13. og 17. mai 2021
 • 22. - 24. mai 2021
 • 19. juni til 1. september 2021

Bassenget held ope i haust- og vinterferiane.

For endring av opningstider på kort varsel, sjekk vår Facebook-side.

 

Billettprisar og kjøp av billettar
Billettprisar symjehallane
Billett Pris
Barn og vaksne 40
Klippekort (10 klipp) 400

Billettprisane gjeld for 1 time. Betal med kort eller Vipps (Bading i Bryne, #116329). Helst ikkje kontant betaling grunne koronapandemien.

Billettkjøp til familiebading laurdag

På grunn av kapasitet i bassenget er det ikkje mogleg å bada meir enn ein time. Ny badeøkt startar kvar heile time frå kl. 12.00 til 16.00.

Kjøp billett på førehand

 • Vil du vera sikker på at du får plass kan du kjøpa billett til laurdagsbading på førehand via Vipps (Bading i Bryne, #116329):
  • Førehandssalet opnar onsdagar kl. 12.00 og stenger fredagar kl. 14.00
  • Du kan då kjøpa billett som gjeld frå kl. 12.00 (garderobane opnar kl. 11.45), 13.00, 14.00, 15.00 eller 16.00

Kjøp billett i døra

 • Billettar vert selt i heile opningstida, men du kan risikera at det er utselt
  Status laurdagsbading 5. september: Utselt
Ordensreglar
 • Det er ikkje tillate å bruka sko i garderobar og symjehallen. Set sko på tilvist plass i gangen
 • Alle som badar må ha full hår- og kroppsvask med såpe, og utan badetøy, før ein går i bassenget
 • Det er påbode med badehette i symjehallen
 • Personar med opne sår, plaster og bandasjar har ikkje tilgang til bassenget
 • Personar med fotvorter må dekke til desse med pose eller sokkar både i garderobar og i symjehallen
 • Ikkje gå i bassenget om du føler deg uvel
 • Personar med smittsamme sjukdommar har ikkje tilgang til bassenget
 • Barn under 10 år skal ha følgje med vaksne. Det same gjeld dei over 10 som ikkje er symjedyktige
 • Småbarn/bleiebrukarar skal bruka badebleie, og tettvevd badebukse/brillebukse utanpå. Hugs å fjerna bleier frå garderoben. Den kastar du i søppeldunk utanfor ytterdøra
 • Eting, røyking, tyggegummi, snus eller anna som kan forureina er ikkje lov i basseng og garderobar
 • Rusmidlar er forbode
 • Det er ikkje lov å  springa på kanten
 • Skubbing og neddykking av andre er forbode
 • Det er ikkje lov å stupa i Sivdammen helsebasseng
 • Det er ikkje lov å bruke kamera, mobil eller nettbrett
 • Ansvarleg for kvar gruppe skal sjå til at gjeldande ordens og sikringsreglar vert følgde, og eventuelt visa bort
  personar som ikkje rettar seg etter desse

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00

Adresse

Røyrvika 10
4340 Bryne

Kart