Varsel om forsinkingar og mogleg nedetid

Grunna nødvendige systemoppdateringar, kan det oppstå forsinkingar og nedetid i nokre av dei digitale tenestene våre i perioden fredag 26. mai-måndag 5. juni. Det kan oppstå forseinking i saksbehandling, og postlister og møtesaker kan verta utilgjengelege på nettsida vår i perioden. 

Me beklagar eventuelle ulemper dette medfører. 

Min kommune

 «Min kommune»  har informasjon frå det offentlige som gjeld deg. 

Her finn du:

  • Din  profil
  • Brev og fakturaer frå kommunen din
  • Info om eigedommar du eig
  • Info frå skatteetaten
  • Lenker til andre nyttige tenester

 Ein logger seg lett inn gjennom ID-porten. 

Gå inn på Min kommune her

 

Tilgjengelegheitserklæring for min kommune