Vakttelefonar

Akutte hendingar for barnevernet 

Dagtid: 905 37 185.
Kveld og helg (barnevernvakten): 905 41 321.

Alarmtelefon for barn og unge

Tlf 116 111.

Legevakt

Tlf 116 117.

Time lensmannskontor

Tlf 02800.
Pb 158, 4349 Bryne
Besøksadresse: Arne Garborgsveg 15/17, Bryne
Opningstid på kvardagar: 08.15-15.00.

Veterinærvakt

Veterinærvakt for produksjonsdyr og hest: 51 42 00 00.
Veterinærvakt for smådyr: 51 78 85 90 (døgnvakt).
Melding om dyr utan eigar eller ulovleg hunderase, kontakt politiet på tlf. 02800.

Skada vilt og daude dyr

Melding om daude og lidande dyr sendes til Timevakta på tlf. 901 68 099 (døgnvakt).

Dyrevern

For bekymringsmeldingar om dyr, kontakt Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.
Dyrevernnemnd for produksjonsdyr Sør (Time, Klepp, Sandnes, Gjesdal og Hå): tlf: 415 59 207.
Dyrevernnemnd for sports – og selskapsdyr (alle kommunar): tlf: 905 31 723.
Dyrevernnemnd for fisk i akvakultur (alle kommunar): tlf: 975 03 037.
Melding om dyr utan eigar eller ulovleg hunderase, kontakt politiet på tlf. 02800.

Straumsvikt (Lyse)

Ved straumsvikt eller avbrotne kablar, kontakt driftsentralen på tlf. 51 90 88 17 (heile døgnet).

Forureining

Ved melding om forureining, kontakt brannvesenet på tlf. 51 50 22 00