Bryne symjehall

Bryne symjehall finn du i bygget til Bryne ungdomsskule.

Bassenget er på 25 meter og har fem banar. Temperaturen i vatnet ligg på 27 grader. Det er ikkje låsbare skap i garderobane.

Bryne symjehall

Opningstider
 • Tysdag og fredag kl. 18.00 - 19.00
  Familiebading og bading for jenter og gutar opp til 16 år
 • Tysdag og fredag kl. 19.00 - 20.00
  Bading for vaksne
 • Stengt for offentleg bading måndag, onsdag, torsdag, laurdag og sundag

Bryne symjehall held stengt når skulane har ferie/fridagar. For endring av opningstider på kort varsel, sjekk vår Facebook-side.

 

Billettprisar
Billettprisar symjehallane
Billett Pris
Barn og vaksne 40
Klippekort (10 klipp) 400

Betal med kort, Vipps (Bading i Bryne, #116329) eller kontant.

Ordensreglar
 • Det er ikkje tillate å bruka sko i garderobar eller symjehall
 • Alle som badar må ha full hår- og kroppsvask med såpe og utan badetøy før ein går i bassenget eller badstua. Det er påbode å dusja etter badstua dersom ein skal i bassenget etterpå
 • Det er påbode med badehette i symjehallen
 • Personar med opne sår, plaster og bandasjar har ikkje tilgang til bassenget
 • Personar med fotvorter, må dekke til desse med pose eller sokkar både i garderobar og i symjehallen
 • Ikkje gå i badstua eller bassenget om du føler deg uvel
 • Personar med smittsamme sjukdommar har ikkje tilgang til bassenget
 • Barn under 10 år skal ha følgje med vaksne. Det same gjeld dei over 10 som ikkje er symjedyktige.
 • Eting, røyking, tyggegummi, snus eller anna som kan forureina er ikkje tillate i basseng og garderobar
 • Rusmidlar er forbode
 • Det er ikkje lov å springa på kanten
 • Dytting og neddykking av andre er forbode
 • Det er ikkje lov å bruka kamera, mobil eller nettbrett
 • Ansvarleg for kvar gruppe skal sjå til at gjeldande ordens- og sikringsreglar vert følgde, og eventuelt visa bort personar som ikkje rettar seg etter desse

Klikk for stort bileteBryne symjehall 

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00

Adresse

Sveinsvollsvegen 5
4340 Bryne

Kart