Tur 4 i Ti turar i Time

Ti turar i Time 2024: Tur 4, Melsvatnet med Brunshammaren Jan Oskar Haugen

Melsvatnet med Brunshammaren

Ti turar i Time 2024: Tur 4, Melsvatnet med Brunshammaren, startskilt Jan Oskar Haugen

Fottur, 3,93 km, rundtur, enkel 
Total stigning 41 m

Tilkomst

Vår tur startar frå den austligaste parkeringsplassen ved Melsvatnet, altså den som ligg nærmast Ålgård, og der finn du QR-koden. Du kan òg starta frå ein av dei andre to p-plassane rundt Melsvatnet, men der er ingen QR-kode. Parkering er skilta frå Ålgårdsvegen, fv.506, mellom Lye og Ålgård. Turen rundt Melsvatnet er tilgjengeleg for alle. 

Ti turar i Time 2024: Tur 4, Melsvatnet med Brunshammaren, målskilt Jan Oskar Haugen

Turinformasjon

Dette er eit populært område, der du òg finn fleire badeplassar. Og ja, det er fin fisk i vatnet! Turen går på godt underlag gjennom vekslande terreng. Stien er solid og godt fundamentert, med slake opp- og nedoverbakkar, stort sett med godt overblikk over vatnet. QR-koden for registrering av turen finn du på ein stolpe ved ein benk langsmed stien i nordvestleg ende av vatnet, omtrent rett diagonalt over frå p-plassen der du starta.

Ta gjerne turen via Klubben, som er skilta frå hovedtrasèen, der kommunen no set opp den nye dagsturhytta! Denne turen går inne i skogen og på ujamt underlag, og passer fint for både barn og vaksne. Fleire flotte utsiktspunkt undervegs på turen, mellom anna den godt merka stien opp til Brunshammaren (179 moh).

Ved Melsvatnet, på den miderste p-plassen, er det lagt ut kanoar. Dei kan du leia via www.frilager.no

Påminningar

Her og der kan det vera husdyr på beite. Derfor legg me til fem små, men viktige påminningar for at alle skal ha glede av turtilbodet:

  • Vis omsyn når du parkerer, slik at du ikkje blokkerer vegen for andre
  • Respekter bandtvangen
  • Lukk eventuelle grindar
  • Ta avfallet med heim
  • Følg kuvett-reglane viss du møter kyr når du er ute på tur

 

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00