Tur 8 i Ti turar i Time

Ti turar i Time 2024: Tur 8, Undheim - Botnen - Taksdal Jan Oskar Haugen

 

Ti turar i Time 2024: Tur 8, Undheim - Botnen - Taksdal, startskilt Jan Oskar Haugen

Undheim - Botnen - Taksdal

Fottur, 8 km, rundtur, enkel
Total stigning 107 m

Tilkomst

Turen startar frå parkeringsplassen ved Undheimhallen (Sælandsvegen 19), og du kan parkera her eller på Undheim skule (Bjønnholen 10). Ved Undheimhallen står QR-koden på ein lyktestolpe mellom p-plassen og fv 205 (Sælandsvegen).

Turinformasjon

Ti turar i Time 2024: Tur 8, Undheim - Botnen - Taksdal, målskilt Jan Oskar Haugen

Turen starter frå p-plassen ved Undheimhallen, kryssar Sælandsvegen ved barnehagen og følger raudmerka pålar vidare. 

Heile turen er merka med raude merkepinnar og er ein rundtur frå Undheim om Tunheim, Botn og vidare mot Taksdal. Turen går stort sett på markavegar i område med aktivt landbruk. 

Når du er komen litt over midtvegs på turen sneier du så vidt innom fv 206 (Timevegen). QR-koden for registrering av turen finn du i eit traktorveg-kryss, om lag 150 meter etter at du har forlete Timevegen.

Når du kjem til brua på Taksdal tek du til høgre og følger gangstien langs Sælandsvegen tilbake til start. Gangstien tilbake til idrettshallen er ikkje merka med raude merkepinnar. Underlaget på gangstien er grus. 

Når du kjem til garden Botn, går du forbi eit kvitt, gammalt hus. Huset er bygd i 1910. Eigarane, Jartrud Gudmestad Undheim og Sigmar Undheim, har restaurert huset tilbake til slik det vart bygd, og fekk i 2015 Time kommune sin byggeskikkpris for måten dei har restaurert huset på. Huset er av typen «Sandneskasse». Denne type hus oppstod på andre halvdel av 1800-talet på Sandnes, og var vår tids første «ferdighus».

Påminningar

Her og der kan det vera husdyr på beite. Derfor legg me til fem små, men viktige påminningar for at alle skal ha glede av turtilbodet:

  • Vis omsyn når du parkerer, slik at du ikkje blokkerer vegen for andre
  • Respekter bandtvangen
  • Lukk eventuelle grindar
  • Ta avfallet med heim
  • Følg kuvett-reglane viss du møter kyr når du er ute på tur

 

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00