Publisert 23.01.2023

Har du forslag til kandidatar til byggeskikkpris for 2022?

Publisert 02.01.2023

Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

Publisert 22.12.2022

Prosjektil Areal AS gir med dette i samhøve med plan- og bygningslovas § 12-8, melding om at fylgjande reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 0552.00 Detaljregulering for kjøpesenteret M44, Bryne sentrum

Planprogramet for konsekvensutgreiing sendes samstundes på høyring.

Publisert 15.12.2022

Time kommunestyre vedtok i møte den 12.12.22 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2023.

Publisert 01.12.2022

Prosjektil Areal AS gir med dette i samhøve med plan- og bygningslovas § 12-8, melding om at fylgjande reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 0546.00 Detaljregulering for masseuttak på Storemyr

Planprogramet for konsekvensutgreiing sendes samstundes på høyring.

Publisert 24.11.2022

I samsvar med kommunelova § 14-3  ligg Time formannskap sitt framlegg til årsbudsjett 2023 - økonomiplan 2023 – 2026 ute til høyring.

Kommunestyret skal gjera endeleg vedtak i møte 13. desember 2022.

Framlegg til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 (PDF, 74 kB)
Økonomiplan 2023-2026 (PDF, 2 MB)
Prisar 2023 (PDF, 623 kB)

Publisert 11.04.2022

Time kommunestyre godkjende i møte 29. mars 2022 «Forskrift om gebyr for behandling av søknadar om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn, Time kommune». Forskrifta er kunngjort på Lovdata 5. april 2022.