Publisert 24.11.2021

I samsvar med kommunelova § 14-3 ligg Time formannskap sitt framlegg til årsbudsjett 2022 - økonomiplan 2022 - 2025 ute på høyring.

Kommunestyret skal gjera endeleg vedtak i møte 14. desember 2021.

Framlegg til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. (PDF, 561 kB)
Økonomiplan 2022 - 2025 (PDF, 2 MB)
Prisar 2022 (PDF, 2 MB)

Publisert 17.12.2020

Time kommunestyre vedtok i møte den 15.12.20 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2021.