Reguleringsendring medfører deling av eiendommen 10/140, slik at det kan oppføres ny enebolig på den fradelte eiendommen.

Planarbeidet skal legge til rette for ein utbetra vegstandard og auka trafikktryggleik langs Buevegen.