Publisert 15.12.2022

Time kommunestyre vedtok i møte den 12.12.22 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2023.

Publisert 11.04.2022

Time kommunestyre godkjende i møte 29. mars 2022 «Forskrift om gebyr for behandling av søknadar om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn, Time kommune». Forskrifta er kunngjort på Lovdata 5. april 2022.