Publisert 09.11.2020

Utval for lokal utvikling godkjente i møte 01.10.20 at utkast til forbodssoner for bruk av fyrverkeri i Kvernaland sentrum og Stemmen vert sendt ut på høyring og offentleg ettersyn.

Publisert 24.04.2020

Utval for lokal utvikling vedtok å fastsetje planprogram for plan 0521.00 Detaljregulering for næringsområde TN3, Kvernaland.

 

Publisert 19.12.2019

Time kommunestyre vedtok i møte den 17.12.19 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2020.

Publisert 12.12.2019

Det er utarbeidd utkast til utbyggingsavtale for reguleringsplan
0482.00 - Detaljregulering for bustader og friområde, Reemarka, Bryne.