Publisert 11.04.2022

Time kommunestyre godkjende i møte 29. mars 2022 «Forskrift om gebyr for behandling av søknadar om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn, Time kommune». Forskrifta er kunngjort på Lovdata 5. april 2022.

Publisert 20.12.2021

Time kommunestyre vedtok i møte den 14.12.21 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2022.

Publisert 24.11.2021

I samsvar med kommunelova § 14-3 ligg Time formannskap sitt framlegg til årsbudsjett 2022 - økonomiplan 2022 - 2025 ute på høyring.

Kommunestyret skal gjera endeleg vedtak i møte 14. desember 2021.

Framlegg til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. (PDF, 561 kB)
Økonomiplan 2022 - 2025 (PDF, 2 MB)
Prisar 2022 (PDF, 2 MB)

Publisert 17.12.2020

Time kommunestyre vedtok i møte den 15.12.20 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2021.