Søknad om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond

Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune kan søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune kan søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

Midla skal brukast til enkelt tiltak som aukar livskvaliteten til målgruppa.

Institusjonar, einskildpersonar, grupper eller lag kan søkja om tildeling.

Statuttar for Lyefjell Gåvefond  (PDF, 106 kB)

Søknad om støtte frå Lyefjell Gåvefond kan sendast til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne
eller via Skjema

Søknadsfrist: 15. mars 2019