Politiske møte i juni

NB! Dei politiske møta vert gjennomført på rådhuset. Grunna smittevernhensyn, vil ikkje møta vera open for publikum, men vil bli direktesendt, og kan også sjåast i opptak.

Saksdokumenta kan du lesa på heimesida.

Opne møte i juni  

Utval for lokal utvikling

Torsdag  4. juni kl 13.00

Formannskapet

tysdag     9. juni kl 09.00

Kontrollutvalet

måndag 15. juni kl 08.00

Kommunestyret

tysdag    16. juni kl 17.00