Varsel om forsinkingar og mogleg nedetid

Grunna nødvendige systemoppdateringar, kan det oppstå forsinkingar og nedetid i nokre av dei digitale tenestene våre i perioden fredag 26. mai-måndag 5. juni. Det kan oppstå forseinking i saksbehandling, og postlister og møtesaker kan verta utilgjengelege på nettsida vår i perioden. 

Me beklagar eventuelle ulemper dette medfører. 

Politiske møte i juni

Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

Kontrollutvalet

måndag

  5. juni

kl 08.30

Formannskapet

tysdag

13. juni

kl 09.00

Kommunestyret

tysdag

20. juni

kl 17.00

Utval for lokal utvikling

torsdag

22. juni

kl 13.00