Politiske møte i juni

NB! Dei politiske møta vert gjennomført på rådhuset. Grunna smittevernhensyn, vil ikkje møta vera open for publikum, men vil bli direktesendt, og kan også sjåast i opptak.

Saksdokumenta kan du lesa på heimesida.

Opne møte i juni  

Utval for lokal utvikling

Torsdag  4. juni kl 13.00

Formannskapet

Tysdag    9. juni kl 09.00

Kontrollutvalet

Måndag 15. juni kl 08.00

Formannskapet ekstramøte

Tysdag   16. juni kl 16.15

Kommunestyret Tysdag   16. juni kl. 17.00