Endringar i tømmeruta frå nyttår

 

Me  har nye tømmedagar for søppel. Sjekk dine tømmedagar her. (PDF, 10 MB)

Me har ein renovasjonsapp som sender deg ei påminning når du må setta ut søppeldunkane.

Denne kan lastast ned gratis frå App Store og Google Play. Søk etter "Renovasjon Time kommune". 

 Klikk for stort bilete

Når du har lasta ned appen; Velg kva for ein eigedom du vil ha varsel om. Du vil få ei påminning om å setta ut dunkane kl 18.00 dagen før renovasjonsbilen kjem.

Vatn, avløp og renovasjon