Registrer vassmålarstand

Årleg avlesing av forbruk

Registrer målarstandDet er ikkje lenger mogleg å registrera vassmålarstand på nettsida vår.

Dersom du endå ikkje har registrert dette for 2019 må du ta kontakt med oss snarast på 51776205 eller okonomi@time.kommune.no 

 

 

 

 

Time kommune ber deg kvart år om å lesa av målarstanden på vassmålaren din. Me sender ut SMS til alle abonnenter som er registrert med mobilnummer. Dersom du har fått SMS, registrerer du målarstanden din ved å klikke på linken i SMSen. Me sender ut vassmålarkort til alle som ikkje får SMS. Du vil motta dette i din digitale postkasse eller i Altinn, dersom du har dette, alle andre får tilsendt vassmålarkortet i posten.

På vassmålarkortet finn du kundenummer og passord som du kan bruka for å registrera målarstanden her. Du kan også senda inn vassmålarkortet i posten.

Siste frist for avlesing

Siste frist for avlesing er 20. desember ifjor, så det er gått ut. Det er ikkje lenger mogleg å registrera vassmålarstand på nettsida vår. Dersom du endå ikkje har registrert dette for 2019 må du ta kontakt med oss snarast på 51776205 eller okonomi@time.kommune.no 

Du er sjølv ansvarleg for den årlege avlesinga av forbruket. For manglande avlesning kjem eit gebyr på kr 1 500,- .

Vassmålaren er eigd av kommunen og du betalar for så mykje vatn du brukar. For å oppdaga eventuelle lekkasjar er det derfor lurt å lesa av vassmålaren jamleg.

 

Klikk for stort bilete   

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00
Økonomiavdelingen
E-post