Registrer vassmålarstand

Det er nå opent for registrering av vassmålarstand for 2022.

Registrer målarstanden her


Avlesing av vassmålar

Vassmålaren skal lesast av i desember kvart år

Me ønsker at du skal få korrekt faktura for vatn og kloakk på eigedommen din.  Då treng me vita kor mykje vatn du har brukt det siste året. Det er derfor viktig at du les av vassmålaren din og leverer målarstanden til oss i desember kvart år.

Du er sjølv ansvarleg for den årlege avlesinga av forbruket. For manglande avlesing kjem eit gebyr på kr 1500,-.

Dei fleste vassmålarane har 5 siffer som skal lesast av. Raude tal eller tal bak komma skal ikkje vera med.

 

 


Målaravlesing på SMS

Me sender ut SMS til alle fakturamottakarar som er registrerte med mobilnummer. Dersom du har fått SMS, registrerer du målarstanden din ved å klikka på lenka i SMS-en. Når du klikker på lenka, kjem du direkte til ei nettside for registrering av ny målarstand og treng ikkje nokon informasjon om pålogging. Registrer inn den nye målarstanden, kven denne er avlest av og send inn.

Dersom du ikkje har fått SMS, men ønsker dette til neste år, kan du sjekka om mobilnummeret ditt er registrert i Altinn eller registrer mobilnummeret ditt på www.servicevarsling.no . Bur du i eit sameie som mottar felles faktura på kommunale avgifter eller i eit burettslag, vil det ikkje vera mogleg å motta SMS for vassmålaravlesing. Bedrifter som ønsker å motta sms må ta kontakt med kommunen for å få dette registrert.

Målaravlesing på internett eller papir

Me sender ut vassmålarkort til alle som ikkje får SMS. Du vil motta dette i din digitale postkasse eller i Altinn, dersom du har dette. Har du verken SMS eller digital postkasse vil du få vassmålarkortet tilsendt i posten.

På vassmålarkortet finn du brukarnamn og passord som du bruker for å logga deg på nettsida for å registrera målarstanden. Du kan også senda inn vassmålarkortet i posten. Framgangsmåte for registrering av målarstand på internett er beskrive på vassmålarkortet.

Kontroll av vassmålaren

Du har sjølv ansvar for regelmessig kontroll av vassmålaren. Me gjer merksam på at vasslekkasje(-ar) vert registrert på tellerverket som forbruk og at du må betala for det. For å oppdaga lekkasje er det derfor lurt å sjekka vassmålaren jamleg.

Frist for avlesing

Frist for avlesing av vassmålaren er 20. desember kvart år.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon 51 77 60 00/ 51 77 62 05 eller e-post okonomi@time.kommune.no

 

 

 

 

   

Kontaktinfo

Økonomiavdeling
E-post
Innbyggarservice
E-post
Telefon +47 51 77 60 00