Registrer vassmålarstand

Stengt for registrering
 


No er det stengt for innsending av måling av vasstand. Viss du har spørsmål om dette, ta kontakt med vår økonomiavdeling på telefon 51 77 62 05  eller e-post.

Målaravlesing på SMS

Me sender ut SMS til alle fakturamottakarar som er registrerte med mobilnummer. Dersom du har fått SMS, registrerer du målarstanden din ved å klikka på lenka i SMS-en. Når du klikker på lenka, kjem du direkte til ei nettside for registrering av ny målarstand og treng ikkje nokon informasjon om pålogging. Registrer inn den nye målarstanden, kven denne er avlest av og send inn.

Dersom du har fått installert ny, automatisk vassmålar, må du dette året likevel registrera tala manuelt. Årsaka til dette er at kommunen sitt system ikkje er heilt klart for å ta imot tala automatisk.

Dersom du ikkje har fått SMS, men ønsker dette til neste år, kan du sjekka om mobilnummeret ditt er registrert i Kontakt- og reservasjonsregisteret. Bur du i eit sameie som mottar felles faktura på kommunale avgifter eller i eit burettslag, vil det ikkje vera mogleg å motta SMS for vassmålaravlesing. Bedrifter som ønsker å motta sms må ta kontakt med kommunen for å få dette registrert.

Ny type vassmålar - Klikk for stort bileteTala innanfor den raude firkanten skal lesast av.

Målaravlesing på internett eller papir

Me sender ut vassmålarkort til alle som ikkje får SMS. Du vil motta dette i din digitale postkasse eller i Altinn, dersom du har dette. Har du verken SMS eller digital postkasse vil du få vassmålarkortet tilsendt i posten.

På vassmålarkortet finn du brukarnamn og passord som du bruker for å logga deg på nettsida for å registrera målarstanden. Du kan også senda inn vassmålarkortet i posten. Framgangsmåte for registrering av målarstand på internett er beskrive på vassmålarkortet.
 

eldre type vassmålar - Klikk for stort bileteHar du vassmålar av denne typen, er det tala på dei svarte felta som skal lesast av.

Kontroll av vassmålaren

Du har sjølv ansvar for regelmessig kontroll av vassmålaren. Me gjer merksam på at vasslekkasje(-ar) vert registrert på tellerverket som forbruk og at du må betala for det. For å oppdaga lekkasje er det derfor lurt å sjekka vassmålaren jamleg.

Frist for avlesing

Frist for avlesing av vassmålaren er i desember kvart år. I 2023 er fristen 14. desember.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon 51 77 62 05 eller e-post okonomi@time.kommune.no

 

 

 

 

 

   

Kontaktinfo

Økonomiavdeling
E-post
Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00