Varsel om forsinkingar og mogleg nedetid

Grunna nødvendige systemoppdateringar, kan det oppstå forsinkingar og nedetid i nokre av dei digitale tenestene våre i perioden fredag 26. mai-måndag 5. juni. Det kan oppstå forseinking i saksbehandling, og postlister og møtesaker kan verta utilgjengelege på nettsida vår i perioden. 

Me beklagar eventuelle ulemper dette medfører. 

Registrer vassmålarstand

Det nå er stengt for registrering av vannmålerstand for 2022.

 

Målaravlesing på SMS

Me sender ut SMS til alle fakturamottakarar som er registrerte med mobilnummer. Dersom du har fått SMS, registrerer du målarstanden din ved å klikka på lenka i SMS-en. Når du klikker på lenka, kjem du direkte til ei nettside for registrering av ny målarstand og treng ikkje nokon informasjon om pålogging. Registrer inn den nye målarstanden, kven denne er avlest av og send inn.

Dersom du ikkje har fått SMS, men ønsker dette til neste år, kan du sjekka om mobilnummeret ditt er registrert i Altinn eller registrer mobilnummeret ditt på www.servicevarsling.no . Bur du i eit sameie som mottar felles faktura på kommunale avgifter eller i eit burettslag, vil det ikkje vera mogleg å motta SMS for vassmålaravlesing. Bedrifter som ønsker å motta sms må ta kontakt med kommunen for å få dette registrert.

Målaravlesing på internett eller papir

Me sender ut vassmålarkort til alle som ikkje får SMS. Du vil motta dette i din digitale postkasse eller i Altinn, dersom du har dette. Har du verken SMS eller digital postkasse vil du få vassmålarkortet tilsendt i posten.

På vassmålarkortet finn du brukarnamn og passord som du bruker for å logga deg på nettsida for å registrera målarstanden. Du kan også senda inn vassmålarkortet i posten. Framgangsmåte for registrering av målarstand på internett er beskrive på vassmålarkortet.

Kontroll av vassmålaren

Du har sjølv ansvar for regelmessig kontroll av vassmålaren. Me gjer merksam på at vasslekkasje(-ar) vert registrert på tellerverket som forbruk og at du må betala for det. For å oppdaga lekkasje er det derfor lurt å sjekka vassmålaren jamleg.

Frist for avlesing

Frist for avlesing av vassmålaren er 20. desember kvart år.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon 51 77 60 00/ 51 77 62 05 eller e-post okonomi@time.kommune.no

 

 

 

 

   

Kontaktinfo

Økonomiavdeling
E-post
Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00