Beredskapsvakt

Beredskapsvakta er ope heile døgnet. Du kan kontakta oss om akutte hendingar som vasslekkasjer, kloakklekkasjer og lause kumlokk i Time kommune.

Telefon: 901 68 099

 

Hvis hendinga ikkje er akutt, bruk tenesta "Meld feil". Her kan du registrere di melding til kommunen om vatn, avløp, renovasjon, vei, park og miljø/forureining. Eventuelle skildringar og informasjon om deg sjølv vil ikkje vera synlege på internett, og er berre tilgjengeleg for den som behandlar meldinga di.

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00