Beredskapsvakt

Beredskapsvakta er ope heile døgnet. Du kan kontakta oss om akutte hendingar som vasslekkasjer, kloakklekkasjer og lause kumlokk i Time kommune.

Telefon: 901 68 099

Hvis hendinga ikkje er akutt, bruk tenesta "Meld feil". Her kan du registrere di melding til kommunen om vatn, avløp, renovasjon, vei, park og miljø/forureining. Eventuelle skildringar og informasjon om deg sjølv vil ikkje vera synlege på internett, og er berre tilgjengeleg for den som behandlar meldinga di.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00