Fredag før pinse vart milepælen «tett bygg» markert på den nye ungdomsskulen i Vardheia. Skulen er eit eksempel på godt samarbeid mellom Time og Klepp kommunar, og bygget skal stå ferdig til skulestart 2021.

Me følger råda frå nasjonale myndigheiter og opnar opp for besøk på institusjonar og omsorgsbustadar frå 29. mai. Besøk må vera avtalt på førehand, og besøkande må følga gjeldande smittevernreglar.
 

I samband med koronapandemien har Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå hatt felles luftvegslegevakt på Kleppe. Frå 2. juni vil legevakta på Sandnes overta som luftveglegevakt på dagtid, medan legevakta på Kleppe fortsetter med dette kveld og helg.

Rådhuset er igjen ope for besøkande.

7. mai vart det tillatt med arrangement på offentleg stad for opp til 50 personar, der det kan haldast minst ein meter avstand til personar som ikkje er i same husstand.

  Ordførar Reinert Kverneland sin tale for nasjonaldagen 17. mai 2020.

El-bysyklane er klare til bruk 
  

  Frigjerings- og veterandagen 8. mai vert markert kvart år i Vatneleiren. I år vert ikkje arrangementet gjennomført som normalt på grunn av koronapandemien. Time kommune markerer dagen med heiste flagg og desse orda frå ordførar Reinert Kverneland.

Me ønsker innspel til plan på Lye 

Skulane på Jæren er klare for å ønskje alle elevar velkomne tilbake i løpet av neste veke.

Etter anbefaling frå Folkehelseinstituttet, startar kommunane no testing av alle med mistanke om Covid-19. Mistanke vil framleis i hovudsak seia feber, hoste eller tung pust.

Måndag 4. mai opnar bibliteket dørene igjen. 
 

Dei tre legane ved Kvernaland legesenter har sagt opp stillingane sine.

Nå kan du sykla "Jærruta"!    

Måndag 27.april kan me ønska elevane på 1.-4. trinn hjarteleg velkomne tilbake på skulane. Her blir dei møtt av godt førebudd personale som gler seg til å sjå alle igjen.