Aktuelt

Måndag 9. desember signerte Rådmannen i Time kommune ei samarbeidskontrakt med KoRus Stavanger om å bli ein BTI kommune. 

 

Er du interessert i fysisk aktivitet, friluftsliv og arbeid med menneske? Då kan du bidra i arbeidet med regelmessig fysisk aktivitet for menneske med psykiske lidingar og/eller rusmiddelutfordringar.
 

 

 

Frå og med 1. januar vil me innføra nye tømmeruter for henting av avfall. Mange vil derfor få søppelet sitt henta på andre dagar enn før.

 Tysdag var det markering for at NAV Klepp og Time er samlokalisert.

 Stor interesse for å følga saka i formannskapet i dag

Her er program for tenning av julegrana på Bryne, Undheim og Lyefjell sundag 1. desember.

Tysdag var 40 elevar frå 4.-10. trinn samla til barn- og unges kommunstyre (BUK).  Alle 10 skulane i Time kommune stilte med representantar frå elevråda sine.

   

    

Fredag ettermiddag var det tilløp til brann i ein av omsorgsbustadane i Røyrvika på Bryne. Brannvesenet var på plass etter kort tid og fekk raskt kontroll på situasjonen.

 Kåra til årets utandørsprosjekt av organisasjonen Lyskultur.

Ordførar Reinert Kverneland har trekt sju heldige vinnarar blant dei som har gått alle ti turane i 2019. 

Brix Brygghus fekk byutviklingsprisen 2019 for arbeidet sitt med å revitalisera Bryne sentrum.  

Det vart i februar 2019 gjennomført brukarundersøking i skulefritidsordningane i Time skule.   

 

 

 

Årets Bykonferanse vert arrangert 15. november i Bryne Kino
 

Fleire brukargrupper var inviterte då kommunalsjefen for omsorg inviterte til ny kafèdialog omkring rapporten Agenda Kaupang har utarbeidd om pleie og omsorg i Time kommune. 

 

Ordføraren klypte snora og erklærte brua for opna