Publisert 24.03.2023

E-sport, låtskrivingskurs, fisking, gardsbesøk, fotball, danseskule, surfing, maling, friluftsliv, tennis, kunstklubb eller redesigndag? Lag og organisasjonar kan nå søka om økonomisk tilskot til å arrangera aktivitetar for barn og unge i sommarferien. Søknadsfristen er torsdag 20. april.

Publisert 20.03.2023

FHI (folkehelseinstituttet) anbefaler ny oppfriskingsdose til personar 75 år og eldre, samt bebuarar på sjukeheimar.
 

 

Publisert 15.03.2023

Alle som har søkt barnehage og som har lovfesta rett til barnehage vil få plass i barnehage i Time kommune

 

Publisert 15.03.2023

Alle norske statsborgarar kan søka på meklarvervet. Det krevst inga formell utdanning, men du må vera over 18 år og ha plettfri vandel for å bli meklar i Konfliktrådet. 

Publisert 14.03.2023

Tema for årets barnehagedag er «Liten og stor»

 

Publisert 03.03.2023

Du har kanskje sett serien “Demenskoret” på NRK?

Publisert 03.03.2023

6.–24. mars gjennomfører Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 den nest største militærøvinga i landet. Øvingsområdet blir heile Agder og Rogaland, inkludert i Time kommune. Over 4 200 soldatar deltar dei tre vekene.

Publisert 28.02.2023

Ni lag og organisasjonar søkte om driftstilskot for 2023. Alle får tildelt midlar. 

Publisert 24.02.2023

Årets første, av dei to årlege fakturaene for kommunale avgifter, er nå sendt ut. Her kjem litt info som er greitt å veta:

Publisert 21.02.2023

Time kommune ligg an til eit solid netto driftsresultat for 2022 på 74,5 millionar kroner, noko som vil seia 4,2 % av driftsinntektene.  

Publisert 16.02.2023

Frå fredag 17. februar kan innbyggarar levera plastavfall på fire ulike returpunkt i Time. Ordninga er mellombels fram til sorteringsanlegget til IVAR igjen kan sortera ut plast frå restavfallet automatisk.  

Publisert 13.02.2023

 

Ordførarane Time, Klepp, Hå og Gjesdal inviterer til felles solidaritetsmarkering på Bryne torg fredag 24. februar kl. 17. 

Publisert 27.01.2023

Time kommune tilbyr læreplass i faga barne- og ungdomsarbeid, helsefag, institusjonskokk, IKT, kontorfag og byggdrift. Søknadsfrist er 1. mars.

Publisert 24.01.2023

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for ny søknadsrunde om straumstøtte. Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00.

Publisert 19.01.2023

Lurer du på kva barnehage du skal søka barnehageplass i ?  I veke 7 inviterer barnehagane til besøk for nye søkarar etter avtale med styrar.