Aktuelt

Me har mange fine badeplassar i Time, og desse er populære blant både små og store badarar.

Husk at dyr og fugler har krav på fred til å frambringa ungane sine. Det er derfor ikkje lov å skada eller ødelegga reir, egg eller ungar i hekketida som er frå våren til og med august. Om ein gjer dette blir det rekna som alvorleg faunakriminalitet.

Frå veke 32 (5. august) og ut året er det feil i oppsettet i tømekalenderen for rutene 6-10. Dette gjeld papirversjonen som me sende ut rundt årsskiftet.  

Onsdag denne veka signerte Time kommune kontrakt med Jærentreprenør om totalentreprise for Vardheia skule, idrettshall og turnhall med tilhøyrande uteanlegg. Kontrakten er på 276,4 millionar kroner inkludert moms.

I slutten av juni hadde me dialogmøte med pårørande til personar som bur på institusjon i Time. Nesten 30 personar møtte opp og fortalte om si erfaring som pårørande.

Denne gode gjengen startar opp som lærlingar i august.

For tiande år på rad arrangerte Austbø barnehage musikkfestival for ungane, familiane og dei tilsette i barnehagen.

 

 

Korleis kan ein sjølv ta grep for å leva eit godt liv? Det var temaet på konferansen som alle pensjonistane i Time kommune var inviterte til 13. juni i den nye kinoen på Bryne.

Det blir sjakkfest på Bryne når over 50 skolesjakklag møtes til turnering, og til og med får besøk av alle de ti sjakkstjernene fra Altibox Norway Chess-turneringen. Fredag starter årets Norway Chess skoleturnering på Bryne Vidaregåande skule.

Hugs at du må melda frå om du skal brenna sankthansbål

Time formannskap vedtok i møtet den 14. mai 2019 å legga kommuneplanen sin arealdel 2018-2030 ut til offentleg ettersyn.

 Me ønsker deg som er pensjonist velkommen til seminar Korleis kan ein sjølv ta grep for å leve eit godt liv?  

Saman med Jæren turlag gir Time kommune ut turheftet "Ti turar i Time". Turane i heftet passar for både barn og vaksne.

Frå 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikkje tillatt å tenna opp bål, grill, eingongsgrill og stormkjøkken i eller i nærheten av skog eller anna utmark.

Det er behov for ny konfliktrådsmeklar i Time.