Publisert 05.08.2022
Bilete av planten landøyda

Landøyda kan i verste fall vera dødelig for menneske og dyr og bør fjernast.

Publisert 14.07.2022

 
Alle som er 75 år eller eldre får no tilbod om oppfriskningsdose (4. dose) med koronavaksine. 

Publisert 06.07.2022

 

Me har mange fine badeplassar i Time, og desse er populære blant både små og store badarar.  

Publisert 01.07.2022

 Personar som har behov for samtale/oppfølging relatert til hendinga kan få hjelp ved å kontakta Meistringssenteret.

Publisert 25.06.2022

  Time kommune har i dag heist prideflagget ved rådhuset.

Publisert 24.06.2022

Mattilsynet har informert kommunane om at det er påvist fugleinfluensa på mange fuglar i den seinare tid. Daude fuglar med denne sjukdommen har drive i land på strender lands kysten i Sør-Rogaland. Desse fuglane har drive over frå England.

Publisert 22.06.2022
Bilde av Møllekjellaren

 

Velkommen til herlege sommarveker på Møllekjellaren. Alle aktivitetar og transport er gratis for dei mellom 8. trinn og 19 år, men nokre aktivitetar krev påmelding.

Publisert 17.06.2022
Bildet viser gravearbeid på FV44 ved Kåsen

Skuleelevar skal få trygg skuleveg frå Tjøtta gard til Tu skule og idrettsanlegget på Kåsen. Arbeidet fører til at det blir omkjøring på FV44 i fire veker.

Publisert 13.06.2022
Ordførar heng opp klister som visar at Time kommune er demensvenleg

Arbeidet med å gjera Time kommune til ein betre stad å bu for personar med demens, er godt i gang.

Publisert 09.06.2022

Dette og meir til fekk pensjonistane høyra om på seniordagen 2022 
  

Publisert 08.06.2022

I sommar vil det vera ei rekke tilbod til barn og unge i Time. Blant tilboda er aktivitetar som teater, speiding, idrett, yoga og andre spanande aktivitetar.

Publisert 07.06.2022
Bilde av hage og folk som prater

Svendsenhuset inviterer til open hage og god drøs.

Publisert 07.06.2022
Flyfoto av Bryne

For å få ned klimagassutsleppa og samtidig sikra forsyninga med energi i regionen vår, er energisparing eit enkelt og viktig tiltak. Samtidig er det viktig å sikra tilstrekkeleg tilgang til elektrisk kraft ved å auke overføringskapasiteten i straumnettet. Her kan kommunane ha ei viktig rolle, ifølge ein rapport som er laga for Klimanettverk Jæren.

Publisert 03.06.2022
Bilde av flyalarm

 

To gonger i året, i januar og i juni, testar Sivilforsvaret varslingsanlegga (flyalarmane), for å sjekka at dei verker og for å reparera dei som er defekte.  

Publisert 02.06.2022

For at du skal kunne koma med dine innspel til planprogrammet for «Områdeplan for området Orstad nord/Kalberg/Frøyland/Kvernaland», har me både plankontor og informasjonsmøte på Kverneland i juni.