Aktuelt

 Kåra til årets utandørsprosjekt av organisasjonen Lyskultur.

Ordførar Reinert Kverneland har trekt sju heldige vinnarar blant dei som har gått alle ti turane i 2019. 

Brix Brygghus fekk byutviklingsprisen 2019 for arbeidet sitt med å revitalisera Bryne sentrum.  

Det vart i februar 2019 gjennomført brukarundersøking i skulefritidsordningane i Time skule.   

 

 

 

Årets Bykonferanse vert arrangert 15. november i Bryne Kino
 

Fleire brukargrupper var inviterte då kommunalsjefen for omsorg inviterte til ny kafèdialog omkring rapporten Agenda Kaupang har utarbeidd om pleie og omsorg i Time kommune. 

 

Ordføraren klypte snora og erklærte brua for opna  

  Under den årlege kulturkvelden i Storstova fredag delte ordførar Reinert Kverneland ut fem prisar til innbyggarar som på kvart sitt vis set sitt positive preg på kulturlivet i Time kommune.

Me ønsker innspel til alkoholpolitiske retningslinjer og rusmiddelpolitisk handlingsplan.  Desse skal fornyast innan 30. september 2020.
 

 I budsjettforslaget for 2020 foreslår rådmannen at me skal fortsetta satsinga på folkehelse, tidleg førebygging og lærlingar. Samtidig er det økonomiske handlingsrommet til kommunen stramt, og rådmannen foreslår derfor tiltak for å redusera utgiftene og auka inntektene.

Natt til laurdag var det ein stor vasslekkasje i den eldste delen av rådhuset.  

 Er du er i gang med ei delings-, seksjonerings- eller samanslåingssak av eigedomen din? Matrikkelen stenger ein kort periode ved slutten av året, og det vil påverka tidspunktet for matrikkelføring og tinglysing av eigedomsendringar.

   - Eg er kjempefornøyd med fritidskontakten min, og det er veldig kjekt å vera i lag med ho. Dette seier ei av dei som har fritidskontakt gjennom kommunen.

  Meld frå dersom du ser nokon som driv hærverk eller at byggegjerdet er herja med.