Publisert 10.04.2021

To elevar ved Bryne ungdomskule og ein elev ved Rosseland skule har fått påvist smitte av covid-19. 

 

Publisert 10.04.2021

Det har vore ei auke i smittetilfeller på Jæren dei siste dagane, spesielt i Hå kommune. Time og Klepp følger utviklinga nøye, og er klare til å setta i verk tiltak om det vert nødvendig. 

Publisert 26.03.2021

Det er nå etablert ei droppsone på parkeringsplassen til Kiwi (Jernbanegata).

 

Publisert 24.03.2021

Her får du svar på kva dei nye nasjonale tiltaka får å seia for deg som bur på Jæren.

  

Publisert 23.03.2021

Time kommune har mottatt 1,6 millionar kroner i tilskotsmidlar til verksemder som er ramma av  koronapandemien. 
  

Publisert 22.03.2021

I lag med Jæren turlag, gir Time kommune nå ut "Ti turar i Time 2021". Dei ti turane passar for både barn og vaksne. Ver med i trekninga av flotte premiar!

 

Publisert 18.03.2021

16. mars 2021 vart det markert at kommunane Klepp, Time, Hå, Gjesdal og Sandnes i eit år har drive felles luftvegslegevakt på Kleppetunet.
 

Publisert 17.03.2021

Tysdag 16. mars fekk elevar ved fleire ungdomsskular i Klepp og Time melding om å testa seg dersom dei hadde vore til stades på ein fest med ungdommar frå fleire kommunar ved Frøylandsvatnet i helga. Smittesporing viser nå at ein person som seinare same helg fekk påvist korona har vore på festen. Det er snakk om ein mutert variant.

Publisert 13.03.2021

Smittevernlegene i SUS sitt opptaksområde og sykehuset har i ettermiddag drøftet de nye opplysningene som er gjort kjent av FHI og Statens legemiddelverk (SLV) knyttet til mulige bivirkninger i etterkant av AstraZeneca vaksinering.

Publisert 12.03.2021

Koronaen sette visse grenser for Livsgledefestivalen, men festival vart det.

Publisert 12.03.2021

 Det var i år 297 søknader til barnehageopptaket

 

 

Publisert 11.03.2021
Ei som får vaksine

AstraZeneca-vaksinen vert sett på vent av Folkehelseinstituttett etter føre-var-prinsippet.

Publisert 10.03.2021

Ingen kan ta alt - men alle kan ta litt 

 

Publisert 08.03.2021

Nå kan du bestilla tid på nettet for ein avtale med ordføraren.
 

Publisert 25.02.2021

Er du over 65 år og bur i Time eller Klepp?