Publisert 16.05.2022
Bilde av tursti ved Frøylandsvatnet

Delar av turstien blir stengt i perioden fredag 27. mai til tysdag 31. mai.

Publisert 03.05.2022

 Her finn du 17. mai-programmet 2022 for krinsane i Time.

Publisert 27.04.2022

Korleis kan ein sjølv ta grep for å leve eit godt liv?

Publisert 12.04.2022
Bilete av Miriam Lode

 Time kommune har tilsett ernæringsfysiolog Miriam Lode for at eldre innbyggarar skal få nok og riktig mat heile livet.  

Publisert 11.04.2022
Nå treng du ikkje lenger testa deg ved luftvegssymptom.

Du treng ikkje lenger å registrera positivt prøvesvar, og rådet om å halde seg heime i fire døgn ved påvist Covid-19 er oppheva.  

Publisert 07.04.2022

I lag med Jæren turlag gir Time kommune nå ut heftet Ti turar i Time 2022. Dei ti turane passar for både barn og vaksne. Ver med i trekninga av flotte premiar!

Publisert 07.04.2022

 55-åringen frå Vigrestad overtek stillinga etter Kirsten Smedvig. 

Publisert 06.04.2022

 I Time kommune gjeld bandtvangen frå 1. april til 31. oktober.  

Publisert 23.03.2022

IMDi har bedt kommunane på Jæren om å busetta 165 flyktningar kvar i 2022. Dette er ei markant auke frå det som opprinneleg var planlagt i dei fire kommunane.  

Publisert 17.03.2022

 Velkommen til Ukraina-kveld i Bryne Mølle onsdag 23. mars kl. 19. Du får mellom anna høyra meir om bakteppet for krigen og korleis Time kommune nå førebur seg på å ta imot flyktningar frå Ukraina.

Publisert 14.03.2022

 Velkommen til kulturkveld 

Publisert 02.03.2022

Ordførarane i Time, Klepp, Hå og Gjesdal inviterer på vegne av kommunestyra i dei fire kommunane til markering for Ukraina.  

Publisert 28.02.2022

 Nå kan du søke om støtte til å dekke økte strømutgifter.

Publisert 18.02.2022

Time kommune har mottatt 2,6 millionar kroner frå Kommunal- og distriksdepartementet (KDD) i tilskotsmidlar til verksemder som er ramma av koronapandemien. Etter ein søknadsprosess er det no klart kven som får tilskot.

Publisert 04.02.2022

Time kommune ligg an til eit uvanleg høgt netto driftsresultat for 2021 på heile 107 millionar kroner, noko som vil seia 6,7 % av driftsinntektene.