Beredskapsleiinga i  Klepp, Time, Gjesdal og Hå deler ein felles uro for korleis smittesituasjonen vil utvikla seg dei neste tre vekene. 
 

Regjeringa har innført forbod mot alkoholservering etter midnatt. Forbodet trer i kraft frå og med natt til søndag 9. august og gjeld for heile landet.

Det nærmer seg skulestart.  
 

  Vedkomande oppheld seg ein annan stad i landet og var alt i karantene etter nærkontakt med ein anna smitta person

 

 Me har mange fine badeplassar i Time, og desse er populære blant både små og store badarar.  

Maiken Stene sitt prosjekt «Landet lyt liggja» skal utsmykka og utfordra ungdommen ved Vardheia ungdomsskule og Vardheihallen.
 
 

Den opne barnehagen planlegger å starte opp igjen (etter Covid 19) den 10.august. 

 

Som følge av Covid-19 har Time kommune fått tildelt 8,5 millionar kroner i statleg tiltakspakke. 
 

NAV Klepp Time er ope for drop-in måndagar og torsdagar frå 12.00-14.00. For å redusera smittefaren oppfordrar me at flest mogleg bruker www.nav.no eller NAV kontaktsentert på 5555 3333.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland besøkte i dag Time kommune for å høyra om planane for mogleg etablering av datasenter/kraftkrevjande industri på Kalberg.

 

Fredag før pinse vart milepælen «tett bygg» markert på den nye ungdomsskulen i Vardheia. Skulen er eit eksempel på godt samarbeid mellom Time og Klepp kommunar, og bygget skal stå ferdig til skulestart 2021.

Me følger råda frå nasjonale myndigheiter og opnar opp for besøk på institusjonar og omsorgsbustadar frå 29. mai. Besøk må vera avtalt på førehand, og besøkande må følga gjeldande smittevernreglar.
 

I samband med koronapandemien har Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå hatt felles luftvegslegevakt på Kleppe. Frå 2. juni vil legevakta på Sandnes overta som luftveglegevakt på dagtid, medan legevakta på Kleppe fortsetter med dette kveld og helg.

Rådhuset er igjen ope for besøkande.

  Ordførar Reinert Kverneland sin tale for nasjonaldagen 17. mai 2020.