Aktuelt

Jæren Turlag arrangerer 23 turar i nærområdet. Turlaget stiller med turleiarar, og garanterer god stemning med kjekke folk i fin natur.

Fylkesmannan har ingen merknader etter tilsyn med beredskapsarbeidet i kommunen. 

Søknadsfristen for hovudopptaket i barnehagane og påmelding til SFO er 1.mars 2020

 

Time kommune er med i eit nasjonalt rekrutteringsprogram kor menn med rett til støtte frå NAV får tilbod om eit komprimert utdanningsløp som helsefagarbeidar.

Frå og med 1. januar har me innført nye tømmeruter for henting av avfall. Mange vil derfor få søppelet sitt henta på andre dagar enn før.

Ordførar Reinert Kverneland sin nyttårstale som blei halde i samband med nyttårsarrangement i Time rådhus 1. januar 2020.

Måndag 9. desember signerte Rådmannen i Time kommune ei samarbeidskontrakt med KoRus Stavanger om å bli ein BTI kommune. 

 

Er du interessert i fysisk aktivitet, friluftsliv og arbeid med menneske? Då kan du bidra i arbeidet med regelmessig fysisk aktivitet for menneske med psykiske lidingar og/eller rusmiddelutfordringar.
 

 

 

 Tysdag var det markering for at NAV Klepp og Time er samlokalisert.

 Stor interesse for å følga saka i formannskapet i dag

Her er program for tenning av julegrana på Bryne, Undheim og Lyefjell sundag 1. desember.

Tysdag var 40 elevar frå 4.-10. trinn samla til barn- og unges kommunstyre (BUK).  Alle 10 skulane i Time kommune stilte med representantar frå elevråda sine.

   

    

Fredag ettermiddag var det tilløp til brann i ein av omsorgsbustadane i Røyrvika på Bryne. Brannvesenet var på plass etter kort tid og fekk raskt kontroll på situasjonen.

 Kåra til årets utandørsprosjekt av organisasjonen Lyskultur.

Ordførar Reinert Kverneland har trekt sju heldige vinnarar blant dei som har gått alle ti turane i 2019.