Publisert 24.11.2021

Alle i aldersgruppa 12-15 år i Time får tilbod om koronavaksine i tråd med Folkehelseinstituttet sine føringar. 

Publisert 24.11.2021

Kommunane på Jæren mottar nå mange nye dosar med koronavaksine, og oppfordrar særleg dei over 65 år til å takka ja til tilbodet om oppfriskingsdose.

Publisert 22.11.2021

Gjennom støtteordninga Tilskot til inkludering av barn og unge kan lag, organisasjonar og andre aktørar i Time kommune søka støtte til prosjekt som fører til at fleire barn og unge vert inkludert i fritidsaktivitetar.

Publisert 19.11.2021

Magnus Rommetveit fekk i dag Byutviklingsprisen for sitt bidrag til utelivet og kulturlivet på Bryne frå 70-talet og fram til i dag.

Publisert 19.11.2021

 Fredag 19. november er det klart for årets bykonferanse. 

Publisert 12.11.2021

Har du høner i hagen, eller andre fjørkledde i bur? 

Publisert 03.11.2021

 Sjølv om vi lever i eit trygt land, kan uønskte hendingar oppstå også hos oss. Har du alt du treng for å klare deg sjølv i minst tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? ​

Publisert 01.11.2021

Me treng fleire som vil vera fritidskontakt. Det å vera fritidskontakt er eit givande arbeid, der du får lov å gjer ein stor forskjell for nokon som treng det.  

Publisert 28.10.2021

I kommunedirektøren sitt forslag til økonomiplan ligg det store investeringar i idrettsanlegg, auka sosialhjelp for barnefamiliar, utviding av Kvernaland omsorgssenter og auka satsing på tidleg innsats for barn og unge.

Publisert 21.10.2021

Alle over 65 år i Time får tilbod om ein tredje dose med koronavaksine i veke 47 (22. - 26. november).

Publisert 20.10.2021

Dei neste vekene har grunnskulane i Time «Gå til skulen»-aksjon.  

Publisert 12.10.2021

Anne Tjørhom Frick (38) er tilsett som ny biblioteksjef i Time kommune. Ho tar over stillinga etter Aud Søyland Kristensen som går av med pensjon ved årsskiftet.

Publisert 08.10.2021
Garborgsenteret

Mange barn har meldt seg på aktivitetar i haustferien.

Publisert 07.10.2021

Årets influensavaksine vert snart tilgjengeleg, og særleg personar i risikogrupper bør ta vaksinen. 

Publisert 07.10.2021

Om du har sår hals, snue, feber eller har vore i nærkontakt med ein koronasmitta må du testa deg.  Du kan framleis bestilla test ved teststasjonen på Klepp, eller du kan ta ein hurtigtest sjølv.