Endringar som følgje av situasjonen med koronavirus 

 

Personalet ville gleda barn og foreldre, og laga overraskelsesposar til barna

 

 Frå torsdag 26. mars vert det innført generelt bålforbod i Time kommune.

   

Kapasitet hos fastlegane.

Kjære alle Timebuarar!
 

Dette bør du vita om den felles legevakta i Klepp.

Time-Teamet er klar til å svara på telefonar frå alle som har behov for å snakka med nokon.

 NAV Klepp-Time er mellombels stengt for «drop in» på grunn av stor arbeidsmengde og for å redusera smittefaren for både innbyggarar og tilsette.

Kommunestyremøte 24. mars vert inntil vidare flytta ei veke fram til 31. mars.

Norke endringar kan vera greitt å ha med seg. 
 

Her finn du ut kven du skal kontakta for å melda interesse eller behov.

Viktig informasjon til alle som er råka av korona-stenging.

Familiesenteret kan fortsatt kontaktas på telefon for råd, veiledning og støtte-samtalar.

 

I år var det  281 søknadar om barnehageplass til nytt barnehageår.

 

Dei fem kommunane går saman om felles luftvegslegevakt frå måndag 16. mars klokka 08.00.