Aktuelt

Invitasjon til ope arrangement om psykisk helse. 

  

I september startar arbeidet med å bygga den nye skulen og området rundt. Denne veka hadde me nabomøte for naboar og andre interesserte.  

 

Me har nå lansert ein app for renovasjonsordninga i Time kommune. Appen gjer deg varsling kvar gong du skal setta ut søppeldunkane. Den kan lastas ned i App Store og Google Play.

I haust vil representantar frå kommunen vera med på kveldsgudstenester i Brynekyrkja for å halda foredrag om ulike tema.

I dag sender me ut faktura for dei kommunale avgiftene for 2.termin 2019.

Me har mange fine badeplassar i Time, og desse er populære blant både små og store badarar.

Nå starter me opp att i Trollongane barnehage etter endt byggeperiode.

Hugs at dyr og fuglar har krav på fred til å bringa fram ungane sine. Det er derfor ikkje lov å skada eller øydelegga reir, egg eller ungar i hekketida som er frå våren til og med august. Om ein gjer dette vert det rekna som alvorleg faunakriminalitet.

Frå veke 32 (5. august) og ut året er det feil i oppsettet i tømekalenderen for rutene 6-10. Dette gjeld papirversjonen som me sende ut rundt årsskiftet.  

Onsdag denne veka signerte Time kommune kontrakt med Jærentreprenør om totalentreprise for Vardheia skule, idrettshall og turnhall med tilhøyrande uteanlegg. Kontrakten er på 276,4 millionar kroner inkludert moms.

I slutten av juni hadde me dialogmøte med pårørande til personar som bur på institusjon i Time. Nesten 30 personar møtte opp og fortalte om si erfaring som pårørande.

Denne gode gjengen startar opp som lærlingar i august.

For tiande år på rad arrangerte Austbø barnehage musikkfestival for ungane, familiane og dei tilsette i barnehagen.