Publisert 16.06.2021

Time kommune etablerer bubilparkering sentralt i Bryne sentrum rett bak Time rådhus.

Publisert 15.06.2021

Janssen-vaksinen er ikkje ein del av koronavaksinasjonsprogrammet, men det er opna for at legar kan gje vaksina til dei som ønsker det. Kommuneoverlegane i Time, Klepp og Hå har i samråd med legesentra avgjort at innbyggarane på Jæren ikkje vil få tilbod om dette.

Publisert 04.06.2021

I sommar vil det vera ei rekke tilbod til barn og unge i Time. Blant tilboda er aktivitetar som teater, forsking, idrett, koding og mykje anna spanande.

Publisert 04.06.2021

Arrangement måndag 7. juni-torsdag 17. juni   

Publisert 01.06.2021

Det er innført nye rutiner i måltidsrytmen på sjukeheimane og nokre av bukollektiva.

Publisert 26.05.2021

Klepp, Time, Hå og Gjesdal følger nasjonalt nivå og går til gjenopningstrinn 2 frå torsdag 27. mai.

Publisert 10.05.2021

 Her finn du 17. mai-programmet 2021 for krinsane i Time.

Publisert 07.05.2021

Time kommune har mottatt 3,3 millionar kroner frå Kommunal og Moderniserings Departementet (KMD) i tilskotsmidlar til verksemder som er ramma av  koronapandemien. Etter ein søknadsprosess er det no klart kven som får tilskot.

Publisert 22.04.2021

Kart og vedtak i samband med forbodssona finn du her.

Publisert 19.04.2021

Time, Klepp, Hå og Gjesdal har i dag beslutta å gå tilbake til at det er dei nasjonale tiltaka som skal gjelda i dei fire kommunane frå og med tysdag 20. april.

Publisert 26.03.2021

Det er nå etablert ei droppsone på parkeringsplassen til Kiwi (Jernbanegata).

 

Publisert 22.03.2021

I lag med Jæren turlag, gir Time kommune nå ut "Ti turar i Time 2021". Dei ti turane passar for både barn og vaksne. Ver med i trekninga av flotte premiar!

 

Publisert 18.03.2021

16. mars 2021 vart det markert at kommunane Klepp, Time, Hå, Gjesdal og Sandnes i eit år har drive felles luftvegslegevakt på Kleppetunet.
 

Publisert 17.03.2021

Tysdag 16. mars fekk elevar ved fleire ungdomsskular i Klepp og Time melding om å testa seg dersom dei hadde vore til stades på ein fest med ungdommar frå fleire kommunar ved Frøylandsvatnet i helga. Smittesporing viser nå at ein person som seinare same helg fekk påvist korona har vore på festen. Det er snakk om ein mutert variant.

Publisert 13.03.2021

Smittevernlegene i SUS sitt opptaksområde og sykehuset har i ettermiddag drøftet de nye opplysningene som er gjort kjent av FHI og Statens legemiddelverk (SLV) knyttet til mulige bivirkninger i etterkant av AstraZeneca vaksinering.