Skulebruksplanen for 2020-2028 blei vedteken i Time kommunestyre 27.oktober. 

 

Årets skumlaste kveld nærmar seg! Men korleis kan me få det både skummelt og trygt på ein gong?

Frå 1. november er Jæren kemnerkontor ein del av skatteetaten. 
 

  I budsjettforslaget for 2021 foreslår rådmannen at kommunen skal fortsetta satsinga på folkehelse, tidleg innsats og digitalisering. Samtidig er det økonomiske handlingsrommet til kommunen stramt, og rådmannen foreslår derfor tiltak for å redusera utgiftene og auka inntektene.

   

Influensavaksinen er no klar. Me anbefaler både personar i risikogruppa og helsepersonell å ta denne.

Nå er det bestemt kven som får dei ulike kulturprisane for 2020.

   

TV-aksjonen i år vert digital 

 

Bustadplan 2020-2040 er vedteken av kommunestyret 15.  september 2020. 
 

Inngår samarbeidsavtale med Nasjonalforening en for folkehelse. 
  

I møte 15. september valde kommunestyret ny ordførar.

Fredag 11.september hadde me alle nye lærlingar i Time kommune samla til lærlingskule.​ ​

 

I desse dagar får du som innbyggar i Time kommune sjansen til å setta ord på korleis du har det.

No kan du som bur i Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå bestilla koronatest sjølv på nett.

Ein elev ved Bryne vidaregåande skule fekk i går (7. september) påvist smitte av covid-19. I løpet av dagen i dag er det utført smittesporing, og 24 nærkontaktar er sett i karantene.

Nå kan seljarar av ASFALT møtast på Svendsenhuset i Bryne