Det er mykje snakk om det nye koronaviruset om dagen. Dette viruset er ikkje påvist i Norge per idag, men årets influensasesong er i gang for fullt.

Ein gong i månaden kjem 4-åringane frå Maurtuå barnehage på besøk til demensavdelinga på Sivdamheimen. Dette er besøk til glede for både store og små.

Jæren Turlag arrangerer 23 turar i nærområdet. Turlaget stiller med turleiarar, og garanterer god stemning med kjekke folk i fin natur.

Fylkesmannan har ingen merknader etter tilsyn med beredskapsarbeidet i kommunen. 

Søknadsfristen for hovudopptaket i barnehagane og påmelding til SFO er 1.mars 2020

 

Time kommune er med i eit nasjonalt rekrutteringsprogram kor menn med rett til støtte frå NAV får tilbod om eit komprimert utdanningsløp som helsefagarbeidar.

Frå og med 1. januar har me innført nye tømmeruter for henting av avfall. Mange vil derfor få søppelet sitt henta på andre dagar enn før.

Er du interessert i fysisk aktivitet, friluftsliv og arbeid med menneske? Då kan du bidra i arbeidet med regelmessig fysisk aktivitet for menneske med psykiske lidingar og/eller rusmiddelutfordringar.
 

 

 

 Kåra til årets utandørsprosjekt av organisasjonen Lyskultur.

  Under den årlege kulturkvelden i Storstova fredag delte ordførar Reinert Kverneland ut fem prisar til innbyggarar som på kvart sitt vis set sitt positive preg på kulturlivet i Time kommune.

 I budsjettforslaget for 2020 foreslår rådmannen at me skal fortsetta satsinga på folkehelse, tidleg førebygging og lærlingar. Samtidig er det økonomiske handlingsrommet til kommunen stramt, og rådmannen foreslår derfor tiltak for å redusera utgiftene og auka inntektene.

I september startar arbeidet med å bygga den nye skulen og området rundt. Denne veka hadde me nabomøte for naboar og andre interesserte.  

 

Onsdag denne veka signerte Time kommune kontrakt med Jærentreprenør om totalentreprise for Vardheia skule, idrettshall og turnhall med tilhøyrande uteanlegg. Kontrakten er på 276,4 millionar kroner inkludert moms.

Time kommune skal bygge ungdomsskule, idrettshall og turnhall i Vardheia.