Søk barnehage- og SFO-plass innan 1. mars

Søknadsfristen for hovudopptaket i alle barnehagane i Time og påmelding til SFO er 1. mars 2023. 

Søknad om barnehageplass 

Det er samordna opptak mellom dei private og kommunale barnehagane. Søknad skal skje elektronisk via Mykid søknadsportal. Du kan få hjelp til å søka elektronisk hos Innbyggarservice i Time rådhus.  

Rett til barnehageplass: 

For å ha rett til barnehageplass må barnet vera fødd før 31.12.2022, bu i Time kommune ved oppstart i barnehagen og ha levert søknad innan søknadsfristen.  

Bytte av barnehage eller endring av opphaldstid 

Alle som har barnehageplass og som ønsker å byta barnehage, må søka på nytt. Dei som får godkjent byte av barnehage mistar automatisk nåverande plass. 

Ønsker du å endra antal dagar i barnehage frå august 2023 må dette óg søkast om elektronisk innan 1. mars 2023 (i Mykid) 

Påmelding til SFO 

Påmelding skjer elektronisk via nettsida til kommunen eller via nettsida til aktuell skule. Frist for påmelding er 1. mars 2023. 

Søk SFO-plass

Les meir om SFO.

 Endring av opphaldstid eller oppseiing av plass i SFO 

Ønsker du å endra antal dagar eller seia opp SFO-plassen frå august 2023 må dette gjerast elektronisk innan 1. juni 2023.