Publisert 21.01.2022

Stor dag då ordføraren sette spadestikk for ny idrettshall 
 

Publisert 18.01.2022

Time, Klepp, Hå og Gjesdal har beslutta å gå over til grønt nivå i skular og barnehagar frå og med torsdag 20. januar. 

Publisert 16.01.2022

Søknadsfristen for hovudopptaket i barnehagane og påmelding til SFO er 1. mars 2022.

Publisert 13.01.2022

Er bedrifta di sterkt ramma av smitteverntiltaka? Då kan du søka kommunen om støtte. 

Publisert 01.01.2022

 

Kjære alle saman. 

Publisert 01.12.2021

Mange frivillige har gjort ein kjempeinnsats i arbeidet med vaksinering i Time. 

Publisert 19.11.2021

Magnus Rommetveit fekk i dag Byutviklingsprisen for sitt bidrag til utelivet og kulturlivet på Bryne frå 70-talet og fram til i dag.

Publisert 01.11.2021

Me treng fleire som vil vera fritidskontakt. Det å vera fritidskontakt er eit givande arbeid, der du får lov å gjer ein stor forskjell for nokon som treng det.  

Publisert 28.10.2021

I kommunedirektøren sitt forslag til økonomiplan ligg det store investeringar i idrettsanlegg, auka sosialhjelp for barnefamiliar, utviding av Kvernaland omsorgssenter og auka satsing på tidleg innsats for barn og unge.

Publisert 20.10.2021

Dei neste vekene har grunnskulane i Time «Gå til skulen»-aksjon.  

Publisert 12.10.2021

Anne Tjørhom Frick (38) er tilsett som ny biblioteksjef i Time kommune. Ho tar over stillinga etter Aud Søyland Kristensen som går av med pensjon ved årsskiftet.

Publisert 05.10.2021

Etter planen skal den nye dagsturhytta stå klar på Njåfjell i desember, men no kan bygginga verta forsinka.

Publisert 14.09.2021
Bilete av valurne

  

Valresultat for Time kommune finn du på valresultat.no

Publisert 26.08.2021

Er bedrifta di ramma av smitteverntiltaka? Då kan du søka kommunen om støtte.

Publisert 26.08.2021

Kvart år rangerer Kommunal Rapport alle kommunane i landet basert på 151 sentrale nøkkeltall. I 2021 er Time rangert som nr 5 av dei 356 kommunane i landet.