Aktuelt

I samband med anleggsarbeid i Kong Haakons veg og Kong Haralds gate, vert Kong Haakons veg stengd for gjennomkøyring. Kong Haralds gate vil verta stengd for trafikk til og frå Kong Haakons veg.

Ordførar Reinert Kverneland og kultursjef Trond Lie mottok prisen på vegne av Time kommune under Norsk kulturforum sitt årsmøte på Bryne fredag under Livsgledefestivalen.

Time kommune inviterer til informasjonsmøte om ny symjehall på Bryne

 

Fredag 1.mars er søknadsfristen for å bli med i årets hovudopptak til barnehagane og for påmelding til SFO.

Dette er eit ledd i strategien for meir rettleiing og betre service for innbyggarane i kommunen.

Time kommune har i 2018 hatt eit utfordrande økonomiår.


Arbeid med å hindra tilgroing i Frøylandsvatnet vil starta i veke 9

Forbrukerrådet har dei siste månadane testa korleis kommunane i Norge informerer om ulike tenester og tilbod. Testen viser at mykje er bra i Time.

 

NAV Klepp-Time sitt publikumsmottak opnar 18. februar.
Adresse for publikumsmottaket er Kjøpsmannsbrotet 5, 4342  Kleppe.

Frå 15. februar vert Dronning Mauds gate opna for trafikk frå Kong Haakons veg.

 

Barnehagen ligg sentralt på Bryne, og nybygget vil etter planen vera klar for innflytting i mai/juni.

 

Det starta med eit brev til ordføraren.  Nå får Lye skule nytt uteområde.

Torsdag kveld var det samla fleire hundre stolte nye fagarbeidarar i Stavanger Forum til høgtideleg utdeling av fagbrev.

 

Time kommune deler ut strøsand til alle pensjonistar og innbygjarar med funksjonsnedsettelse. 

Frå 1. januar 2019 skal plastavfall kastast saman med restavfall

Frå og med 1. januar skal plastavfall kastast saman med restavfallet i den grå/svarte dunken.