Alle barnehagar og skular i Time stenger ordinær drift frå og med kl 18.00 torsdag 12.03. til 26.03.20 kl. 20.00. 

Tysdag 10. mars var skulestartarane i Time kommune samla på biblioteket for å markera Barnehagedagen 2020.

 

Ein tilsett ved Bryneheimen har i dag (10.mars) fått påvist smitte av koronavirus. Vedkommande er blitt smitta på reise i London.

Som frivillig i Vaketenesta sit du hos ein person som er ved livets slutt. 
 

8. mars vart det bekrefta at ein person busett i Time kommune har testa positivt på koronavirus. Vedkommande har berre lette plager, er i relativt god form og er i heimeisolering. I tråd med dei nasjonale føringane vil lokalt helsevesen følga opp personen som er smitta.

  

Oppdatert 10.7.2020
Du har nå kome til den gamle informasjonssida vår om koronaviruset. 

Oppdatert informasjon om koronavirus finn du på time.kommune.no/korona

 

 

 

 

 

Time kommune utlyste tidleg i haust konkurranse for korleis Kong Haakons veg på Rosseland skal kunna møta utfordringar med overvatn, samt vera ein trafikksikker veg.
 

God utgiftskontroll, høgare skatteinntekter enn budsjettert, og betydelege inntekter frå skatteutjemning gjer at resultatet for 2019 vert betre enn venta.

  Kulturskulen inviterer i år til eit variert program i perioden 17.-20.februar.

Det er mykje snakk om det nye koronaviruset om dagen. Dette viruset er ikkje påvist i Norge per idag, men årets influensasesong er i gang for fullt.

Ein gong i månaden kjem 4-åringane frå Maurtuå barnehage på besøk til demensavdelinga på Sivdamheimen. Dette er besøk til glede for både store og små.

Jæren Turlag arrangerer 23 turar i nærområdet. Turlaget stiller med turleiarar, og garanterer god stemning med kjekke folk i fin natur.

Fylkesmannan har ingen merknader etter tilsyn med beredskapsarbeidet i kommunen. 

Søknadsfristen for hovudopptaket i barnehagane og påmelding til SFO er 1.mars 2020

 

Time kommune er med i eit nasjonalt rekrutteringsprogram kor menn med rett til støtte frå NAV får tilbod om eit komprimert utdanningsløp som helsefagarbeidar.