Publisert 16.03.2020

Her finn du ut kven du skal kontakta for å melda interesse eller behov.

Publisert 16.03.2020

Viktig informasjon til alle som er råka av korona-stenging.

Publisert 16.03.2020

Familiesenteret kan fortsatt kontaktas på telefon for råd, veiledning og støtte-samtalar.

 

Publisert 16.03.2020

I år var det  281 søknadar om barnehageplass til nytt barnehageår.

 

Publisert 13.03.2020

Mange lurer på korleis ungar og ungdommar skal forholda seg til kvarandre etter at skuler og barnehagar vart stengt. 

Publisert 12.03.2020

Alle barnehagar og skular i Time stenger ordinær drift frå og med kl 18.00 torsdag 12.03. til 26.03.20 kl. 20.00. 

Publisert 12.03.2020

Tysdag 10. mars var skulestartarane i Time kommune samla på biblioteket for å markera Barnehagedagen 2020.

 

Publisert 10.03.2020

Ein tilsett ved Bryneheimen har i dag (10.mars) fått påvist smitte av koronavirus. Vedkommande er blitt smitta på reise i London.

Publisert 10.03.2020

Som frivillig i Vaketenesta sit du hos ein person som er ved livets slutt. 
 

Publisert 09.03.2020

8. mars vart det bekrefta at ein person busett i Time kommune har testa positivt på koronavirus. Vedkommande har berre lette plager, er i relativt god form og er i heimeisolering. I tråd med dei nasjonale føringane vil lokalt helsevesen følga opp personen som er smitta.

  

Publisert 26.02.2020

Time kommune utlyste tidleg i haust konkurranse for korleis Kong Haakons veg på Rosseland skal kunna møta utfordringar med overvatn, samt vera ein trafikksikker veg.
 

Publisert 25.02.2020

God utgiftskontroll, høgare skatteinntekter enn budsjettert, og betydelege inntekter frå skatteutjemning gjer at resultatet for 2019 vert betre enn venta.

Publisert 22.01.2020

Ein gong i månaden kjem 4-åringane frå Maurtuå barnehage på besøk til demensavdelinga på Sivdamheimen. Dette er besøk til glede for både store og små.

Publisert 14.01.2020

Fylkesmannan har ingen merknader etter tilsyn med beredskapsarbeidet i kommunen. 

Publisert 03.01.2020

Søknadsfristen for hovudopptaket i barnehagane og påmelding til SFO er 1.mars 2020