Publisert 06.03.2020

Oppdatert 10.7.2020
Du har nå kome til den gamle informasjonssida vår om koronaviruset. 

Oppdatert informasjon om koronavirus finn du på time.kommune.no/korona

 

 

 

 

 

Publisert 26.02.2020

Time kommune utlyste tidleg i haust konkurranse for korleis Kong Haakons veg på Rosseland skal kunna møta utfordringar med overvatn, samt vera ein trafikksikker veg.
 

Publisert 25.02.2020

God utgiftskontroll, høgare skatteinntekter enn budsjettert, og betydelege inntekter frå skatteutjemning gjer at resultatet for 2019 vert betre enn venta.

Publisert 06.02.2020

  Kulturskulen inviterer i år til eit variert program i perioden 17.-20.februar.

Publisert 04.02.2020

Det er mykje snakk om det nye koronaviruset om dagen. Dette viruset er ikkje påvist i Norge per idag, men årets influensasesong er i gang for fullt.

Publisert 22.01.2020

Ein gong i månaden kjem 4-åringane frå Maurtuå barnehage på besøk til demensavdelinga på Sivdamheimen. Dette er besøk til glede for både store og små.

Publisert 14.01.2020

Jæren Turlag arrangerer 23 turar i nærområdet. Turlaget stiller med turleiarar, og garanterer god stemning med kjekke folk i fin natur.

Publisert 14.01.2020

Fylkesmannan har ingen merknader etter tilsyn med beredskapsarbeidet i kommunen. 

Publisert 03.01.2020

Søknadsfristen for hovudopptaket i barnehagane og påmelding til SFO er 1.mars 2020

 

Publisert 02.01.2020

Time kommune er med i eit nasjonalt rekrutteringsprogram kor menn med rett til støtte frå NAV får tilbod om eit komprimert utdanningsløp som helsefagarbeidar.

Publisert 02.01.2020

Frå og med 1. januar har me innført nye tømmeruter for henting av avfall. Mange vil derfor få søppelet sitt henta på andre dagar enn før.

Publisert 05.12.2019

Er du interessert i fysisk aktivitet, friluftsliv og arbeid med menneske? Då kan du bidra i arbeidet med regelmessig fysisk aktivitet for menneske med psykiske lidingar og/eller rusmiddelutfordringar.
 

 

 

Publisert 21.11.2019

 Kåra til årets utandørsprosjekt av organisasjonen Lyskultur.

Publisert 04.11.2019

  Under den årlege kulturkvelden i Storstova fredag delte ordførar Reinert Kverneland ut fem prisar til innbyggarar som på kvart sitt vis set sitt positive preg på kulturlivet i Time kommune.

Publisert 29.10.2019

 I budsjettforslaget for 2020 foreslår rådmannen at me skal fortsetta satsinga på folkehelse, tidleg førebygging og lærlingar. Samtidig er det økonomiske handlingsrommet til kommunen stramt, og rådmannen foreslår derfor tiltak for å redusera utgiftene og auka inntektene.