Time vil byggja innovativt datasenter som forsyner ny bydel med varme

Etter dei tragiske hendingane i Marokko vart det avholdt ei markering på Bryne torg fredag 21. desember.

 

Etter den forferdelige hendinga i Marokko kan det vera fleire som har behov for nokon å snakka med.