2,6 millionar til næringslivet i Time

Vipe Ingve Lende Time kommune har mottatt 2,6 millionar kroner frå Kommunal- og distriksdepartementet (KDD) i tilskotsmidlar til verksemder som er ramma av koronapandemien. Etter ein søknadsprosess er det no klart kven som får tilskot.

Vilkår

KDD har sendt to tilskotsbrev til kommunen, der føremålet med tildelinga er nærare omtalt.  

Tilskotsbrev 17. desember 2021 (PDF, 204 kB)

Tilskotsbrev 22. desember 2021 (PDF, 831 kB)

Time kommune har i tillegg til føringar frå KDD mellom anna lagt til grunn talet på tilsette. Restaurantar, servering- og skjenkestader og verksemder som er direkte ramma gjennom skjenkeforbod som trådte i kraft onsdag 15.12.2021 eller anna pålegg om stenging er prioritert. Fullstendig utlysningstekst finn du her.

Prinsipp for tildeling går også fram av FSK 24/21.

Tildeling av koronamidler til næringslivet februar 2022

Tildeling av koronamidler til næringslivet februar 2022
Verksemd Tildeling
Annige Bar 100 000,-
Avishuset Bryggeri 135 000,-
Bedre burger AS 75 000,-
Bekkis Bar AS 75 000,-
Bryne kro og hotell 135 000,-
Drivhuset bageri 75 000,-
Ekte matglede Arne Nese 75 000,-
Hemmeleg AS 135 000,-
Hotell Jæren 135 000,-
Jordbærpikene Bryne 27 650,-
Jærkokken 105 000,-
Kjøkkenet 105 000,-
Kulturavdelingen AS 35 000,-
Kulturbanken Bryne 75 000,-
Lekelandet 135 000,-
Luckybowl avd Bryne 75 000,-
Mellombels AS 75 000,-
Napoleon 105 000,-
ORS drift 75 000,-
Restaurant Møllehagen 135 000,-
Satya Nand 105 000,-
Sentrum bar 75 000,-
Smiegarden kultur og gjestehus 35 000,-
Stadion bowling 135 000,-
Thime station 75 000,-
TKA drift 35 000,-
Valhalla Bryne 75 000,-
Vest sikkerhet 17 000,-
Vibel yoga 75 000,-

143 350,- kroner av summen Time kommune har motteke frå KDD er satt av til å dekka eventuelle klager som får medhald. Om det vert noko til overs frå potten som er sett av til klager vil dette beløpet bli fordelt på verksemdene som har fått tildelt støtte.  

Ni søkarar fall utanom kriteria som var sette for tildeling: Bryne.no, Bryneklinikken, Day or Night AS, Elvira Effects, Klara Pil, Jærdagen/Jærnattå, Larszachariassen AS, Long Time Beauty, Treved AS.  

Utvalet som står for tildelinga består av Andreas Vollsund (H), Petter Stabel (FrP), Jone Edland (AP), kommunedirektør Trygve Apeland, avdelingsleiar Innbyggarservice og kommunikasjon Odd Ivar Nese, spesialrådgjevar Reid Ivar Bjorland Dahl og kommuneadvokat Kristin Haugstad Fernholt.