Ny ordning for hageavfall

brun avfallsdunk - Klikk for stort bilete

Nå kan innbyggarar i Time bestilla eigen dunk til hageavfallet sitt. 

1. januar 2024 trådde ei ny ordning for handtering av hageavfall i kraft. Ordninga inneber at innbyggarar ikkje lenger kan kasta hageavfallet sitt i den brune dunken som tidlegare.  

Eigen dunk for hageavfall

Innbyggarar i Time får nå tilbod om eigen dunk for hageavfall (240 liter):

  • Pris for dunken vert 370 kroner per år.
  • Dei som bestiller dunk i januar og februar 2024 vil få dunken utlevert i løpet av februar og mars. Deretter vert dunkar levert ut fortløpande etter bestilling.
  • Dunken skal tømmast med fast frekvens i vekstsesongen, frå april 2024. Informasjon om datoar for tømming kjem i mars 2024. Datoar vert lagt til i renovasjonsappen.
  • Innbyggarar som ikkje vil ha eigen dunk for hageavfall, må handtera hageavfallet sitt på annan godkjend måte.  
     

Dunk for hageavfall kan bestillast her:

Bestilling eller endring av bossdunkar
 

Det er fleire årsaker til endringa: 

  • 1. januar 2024 trådde den nye avfallsforskrifta i kraft. Den pålegg alle kommunar å kjeldesortera hageavfall og levera det til gjenvinning. 
  • Time kommune, og andre medlemskommunar i IVAR, har levert hageavfall saman med matavfall til IVAR sitt biogassanlegg på Grødaland. Erfaringane etter tre års drift er at stein, fiber og sand frå hageavfallet fører til store driftsproblem i anlegget, noko som igjen har ført til at ein stor del av avfallet må sorterast ut manuelt. I tillegg har hageavfallet lite biogasspotensial. 
     

Meir informasjon om renovasjon i Time finn du her:

Renovasjon i Time kommune