Sommartilbod til barn og unge

I sommar vil det vera ei rekke tilbod til barn og unge i Time. Blant tilboda er aktivitetar som teater, forsking, idrett, koding og mykje anna spanande.

I samband med koronapandemien har kommunane fått høve til å søkja Utdanningsdirektoratet om tilskot slik det kan leggjast til rette for sommartilbod for elevar i grunnskulen.

- Me har fått tilskot til å oppretta fleire sommarskuletilbod til elevane ved våre grunnskular. Me har samarbeida tett med fleire lokale aktørar og det har vore viktig å få til variasjon både i innhald og plassering. Målsettinga er ein arena kor elevar i grunnskulealder kan delta i faglege, sosiale og kulturelle aktivitetar i sommarferien, seier Siri Endresen, barne- og familiesjef i Time.

Det vert kjekke opplegg frå mellom anna Garborgsenteret, biblioteket, Fantefølge, Forskarfabrikken, og Studio K i samarbeid med kulturskulen. Ved den nye ungdomsskule i Vardheia vert det ein «Kodecamp» som tar utgangspunkt i Lego League. I tillegg til dette vert det eit eige opplegg for dei som nå går på 7. til 10.trinn. Dette blir eit tilbod til den som likar å vera i aktivitet

Sommarskuletilbodet er lagt til veke 26, 31 og 32, og er for elevar som har gått i 4-10 trinn dette skuleåret. Mykje er lagt til lokasjonar på Bryne, men det er òg tilbod på Kverneland alle tre vekene. Alle tilboda i sommarskulen er gratis.

Fleire tilbod hjå frivillige lag og organisasjonar
Vidare har kommunen vore i dialog med andre frivillige lag og organisasjonar som har fått støtte til å laga eigne opplegg for barn og ungdom i sommar.

- Me ønskjer å stimulera til aktivitet for barn og unge i sommer, og har derfor gitt tilskot til lag og organisasjoner som vil vera med på dette, seier Endresen.

Les meir om alle dei kjekke aktivitetane her:

SommarTime