Skulpturprosjektet "Dei bortkomne" opnar torsdag 8. juni

Illustrasjon av skulpturane - Klikk for stort bileteIllustrasjon "Dei bortkomne"

Alle som vil er velkomne til å vera med på markeringa ved Storstova på Bryne.

Velkommen til opning av skulpturprosjektet "Dei bortkomne" 

 Tid: Torsdag 8. juni kl. 10 

Stad: På baksida av kulturhuset Storstova, Arne Garborgs veg 26, Bryne 

Program:

Kunstnaren Laila Kongevold presenterer skulpturprosjektet 

Ordførar Andreas Vollsund føretar opninga 

Fakta om "Dei bortkomne"

Kunstnar: Laila Kongevold

Oppdragsgjevar: Time kommune

Utforming og produksjon: Skulpturane er todimensjonale (flate), mellom 180 og 80 cm høge, og er laga i syrefast, glasblåst stål hos Nordic Steel, Bryne

Kostnad: 350.000 kroner pluss utgifter til fundament og montering

Historikk 

 • 2017: Planen for opparbeiding av Kaizersplassen ved Bryne Mølle inneheld forslag om ei kunstnarleg utsmykking. Det blir sett av midlar til dette. 
 • Det blir sett ned eit kunstutval med kulturhussjef Åse Skrudland, Time kommune; fagleiar samferdsel Malene Ravnebæk, Time kommune; landskapsarkitekt Astrid Norland, Eika landskap; gullsmedmeister Ole Petter Malmin, Jæren Gull & Sølvsmie; kunstnarleg konsulent Elisabeth Jarstø, kunstnar. Kultursjef Trond Lie, Time kommune tiltrer utvalet i 2019 då Åse Skrudland går ut i permisjon. 
 • 2018: Kaizersplassen blir opna. 
 • Kunstutvalet konkluderer med at det vil vera problematisk å innplassera ei kunstnarleg utsmykking på Kaizersplassen, som allereie inneheld mange, sterke visuelle element. 
 • Utvalet vurderer å plassera utsmykkinga i Shared space-området (gatetunet) utanfor Bryne Mølle, men konkluderer med at også dette allereie er fylt med mange «forstyrrande» element (trafikkøyer, tre, lys osb.). 
 • Utvalet tar kontakt med Statens vegvesen med førespurnad om å plassera utsmykkinga i rundkøyringa i krysset Arne Garborgs veg/Reevegen. Vegvesenet er positive til tiltaket på generelt grunnlag, men svarar at dei først kan ta stilling til ein søknad når eit konkret forslag ligg føre. 
 • 2019: Tre kunstnarar blir invitert til konkurranse om kunstnarleg utsmykking av rundkøyringa: Josefine Lyche, Ingrid Toogood og Laila Kongevold. I invitasjonen blir det trekt fram at utsmykkinga skal vera ein «stedsmarkør» og «knyttes opp mot stedets identitet og byutviklingsprosjekt».  
 • Laila Kongevold vinn med forslaget «Dei bortkomne», som viser ein beitande saueflokk, tenkt utført i syrefast stål. Utsmykkinga og tittelen refererer til Arne Garborgs forfattarskap, og trekker historiske linjer ved å forsterka spennet og identiteten til Bryne-byen mellom landbruk og det moderne bylivet, her representert ved gamle Bryne Mølle og Møllefossen, som i dag ligg i eit område prega av gatekunst, lyssetting og urbanitet.  
 • 2019-2021: Prosjektet blir arbeidd vidare med og justert for å kunne tilpassast trafikkstyres-maktene sine krav. Rogaland fylkeskommune som etter regionreforma nå har overtatt (denne) trafikkstyresmakta frå Statens vegvesen avslår sommaren 2021 søknaden om å plassera «Dei bortkomne» i rundkøyringa. Det justerte forslaget er likevel for stort til å kunne oppfylla alle siktkrava som blir stilt til utsmykkingar i rundkøyringar.  
 • 2021-2022: I samråd med kunstnaren blir det undersøkt om utsmykkinga kan flyttast til den planlagde rundkøyringa i 1900-krysset i Bryne aust. 
 • Rogaland fylkeskommune konkluderer med at dette ikkje vil vera mogleg. Prosjektet er for stort, siktkrava vil ikkje kunne bli oppfylt. 
 • 2022: Alternativ plassering blir vurdert saman med kunstnaren. Det blir lagt vekt på å finna ein stad der kunstverket primært vil bli sett i fart, som ved plassering i rundkøyringa. Det blir fremma forslag om ei plassering på kommunal grunn, på graset på baksida av kulturhuset Storstova.Plasseringa blir sjekka med fylkeskommunen med tanke på trafikkavviklinga i Arne Garborgs veg. Fylkeskommunen gir grønt lys. Utval for levekår godkjenner deretter plasseringa. 
 • Juni 2023: «Dei bortkomne» er komne «heim» – etter 6 år på vandring er saueflokken samla på graset bak Storstova! Der står dei som «stedsmarkør» ved skiltet som viser veg til Garborgsenteret.