ⓘ Aktuell informasjon

Oversikt over kunst i Time kommune

I Time kommune sin kunstdatabase finn du oversikt og informasjon om all den flotte kunsten som innbyggarane i Time eig i fellesskap. 

Kunstdatabasen er ein oversikt over våre felles eigde kunstskattar og kulturminne. Den inneheld informasjon om kunst, monument og kulturminne i uterom og kommunale bygg, hovudsakleg eigd av kommunen. Me håper at han vil inspirera og gje ny kunnskap. 

Time kommune sin kunstdatabase