Økonomiplanar

Økonomiplanen legg premissane for 4 år. Første år i økonomiplanen er årsbudsjettet for dette året. Planen blir rullert årleg.

Vedtatt økonomiplan 2018-2021
Økonomiplan 2017-2020

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00