Økonomiplanar

Økonomiplanen legg premissane for 4 år. Første år i økonomiplanen er årsbudsjettet for dette året. Planen blir rullert årleg.

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00