Økonomiplanar

Økonomiplanen legg premissane for 4 år. Første år i økonomiplanen er årsbudsjettet for dette året. Planen blir rullert årleg.