Kulturminne i Time

I Time kommune er det registrert fleire hundre kulturminne. Dei fleste av desse er eldre kulturminne frå før reformasjonen i 1537.

Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminne både i Time og i resten av landet. Tenesta vert drifta av Riksantikvaren.

Kulturminneplan

Kulturminneplanen er kommunen si oversikt over viktige kulturminne og kulturmiljø, og inneheld ein plan for forvaltning av desse. Planen handlar i hovudsak om faste kulturminne frå nyare og eldre tid.