ⓘ Aktuell informasjon

Melding om oppstart av planarbeid: Plan 0556.00 Detaljregulering for barnehage og kyrkjekontor ved Bryne kyrkje, Bryne

Prosjektil Areal AS, på vegne av Time Kyrkjelege Fellesråd, varsler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 oppstart av arbeid med følgende detaljregulering:

Plan 0556.00 Detaljregulering for barnehage og kyrkjekontor ved Bryne Kyrkje, Bryne

Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterende virksomhet tilknyttet Bryne kyrkje. Innenfor eiendommen 1/866 øst for kirken, ønsker Time Kyrkjelege Fellesråd å oppføre et nytt tilbygg i 2. etasjer. Hensikten er å kunne utvide kirkens virksomhet med nye kontor- og møtelokaler. I tillegg er det ønskelig å utvide lokalene for barnehagen som i dag holder til i underetasjen av Bryne kirke

Planområdet er vist med stiplet linje: