Melding om godkjent plan: 0554.00 Detaljregulering for bustader i Skjærpevegen, Undheim

Time kommunestyre har i møte den 12.12.2023 vedteke følgande reguleringsplan/planendring:

Plan 0554.00 Detaljregulering for bustader i Skjærpevegen, Undheim

Føremålet med reguleringsarbeidet er å leggja til rette for frittliggjande og konsentrert bueiningar.

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklagast til Statsforvaltaren i Rogaland, jamfør §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova.

Eventuell klage skal oversendast Statsforvaltaren i Rogaland via Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. Det er også mogeleg å senda eventuell klage via kommunens nettside. Gå til menyvalg Skjema og Klage på vedtak – skjema.

Klage må være sendt seinast tre uker etter kunngjering av vedtaket.

Krav om innløysing eller erstatning i medhald av planen, må være lagt fram seinast 3 år frå i dag, jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova.

Plandokument:

01 Plankart 07.06.2023 (PDF, 200 kB)

02 Bestemmelser 12.12.2023 (PDF, 167 kB)

03 Planbeskrivelse 31.10.2023 (PDF, 3 MB)