Time bygdemuseum

Time bygdemuseum inneheld meir enn to tusen innsamla gjenstander frå Time med hovudvekt på bondesamfunnet på 1800- og 1900-talet.

Museet ligg i andre og tredje etasje i Undheim samfunnshus på Undheim. Time historielag stiller med vakter i museet etter avtale med Time kommune som eig museet.

Opningstider

Ein sundag i månaden kl. 12.00 - 15.30.

Opningsdatoar 2021
14. februar
7. mars
28. mars
18. april
13. juni
22. august
12. september
10. oktober
14. november
5. desember

Time bygdemuseum held ope den sundagen i månaden det vert servert sundagsmiddag på Undheim samfunnshus. Dette vert også annonsert i Jærbladet.

Billettprisar, besøk og formidling utanom fast opningstid

Det er gratis inngang på Time bygdemuseum.

Besøk og formidling utanom fast opningstid
Kontakt Time kommune, postmottak@time.kommune.no / tlf. 51 77 60 00

Adresse

Undheim samfunnshus
Bruavegen 1
4342 Undheim

Kart