Time bygdemuseum

Time bygdemuseum inneheld meir enn to tusen innsamla gjenstander frå Time med hovudvekt på bondesamfunnet på 1800- og 1900-talet.

Museet ligg i andre og tredje etasje i Undheim samfunnshus på Undheim. Time historielag stiller med vakter i museet etter avtale med Time kommune som eig museet.

Opningstider
Time bygdemuseum held ope den sundagen i månaden det vert servert sundagsmiddag på Undheim samfunnshus. Dette vert også annonsert i Jærbladet.
Museet er ope kl. 12.00-15.30.

Hausten 2023 er museet ope:

sundag 20. august
sundag 17. september
sundag 15. oktober
sundag 12. november
sundag 10. desember
Billettprisar, besøk og formidling utanom fast opningstid

Det er gratis inngang på Time bygdemuseum.

Besøk og formidling utanom fast opningstid
Kontakt Tarald Oma i Time historielag, tlf. 91639507 / tarald.oma@gmail.com

Du kan også ta kontakt med Time kommune, postmottak@time.kommune.no / tlf. 51 77 60 00

Adresse

Undheim samfunnshus
Bruavegen 1
4342 Undheim

Kart