Varsel om forsinkingar og mogleg nedetid

Grunna nødvendige systemoppdateringar, kan det oppstå forsinkingar og nedetid i nokre av dei digitale tenestene våre i perioden fredag 26. mai-måndag 5. juni. Det kan oppstå forseinking i saksbehandling, og postlister og møtesaker kan verta utilgjengelege på nettsida vår i perioden. 

Me beklagar eventuelle ulemper dette medfører. 

Time bygdemuseum

Time bygdemuseum inneheld meir enn to tusen innsamla gjenstander frå Time med hovudvekt på bondesamfunnet på 1800- og 1900-talet.

Museet ligg i andre og tredje etasje i Undheim samfunnshus på Undheim. Time historielag stiller med vakter i museet etter avtale med Time kommune som eig museet.

Opningstider

Ein sundag i månaden kl. 12.00 - 15.30.

Opningsdatoar 2022
13. april
10. mai
12. juli
21. september
18. oktober
9. november
6. desember

Time bygdemuseum held ope den sundagen i månaden det vert servert sundagsmiddag på Undheim samfunnshus. Dette vert også annonsert i Jærbladet.

Billettprisar, besøk og formidling utanom fast opningstid

Det er gratis inngang på Time bygdemuseum.

Besøk og formidling utanom fast opningstid
Kontakt Tarald Oma i Time historielag, tlf. 91639507 / tarald.oma@gmail.com

Du kan også ta kontakt med Time kommune, postmottak@time.kommune.no / tlf. 51 77 60 00

Adresse

Undheim samfunnshus
Bruavegen 1
4342 Undheim

Kart