Time bygdemuseum

Time bygdemuseum inneheld meir enn to tusen innsamla gjenstander frå Time med hovudvekt på bondesamfunnet på 1800- og 1900-talet.

Museet ligg i andre og tredje etasje i Undheim samfunnshus på Undheim.

Time bygdemuseum

Opningstider

Ein sundag i månaden kl. 12.00 - 15.30.

Opningsdatoar i 2019
14. april
18. august
15. september
13. oktober
10. november
8. desember

Time bygdemuseum held ope den sundagen i månaden det vert servert sundagsmiddag på Undheim samfunnshus. Dette vert annonsert i Jærbladet.

Billettprisar, besøk og formidling utanom fast opningstid

Det er gratis inngang på Time bygdemuseum.

Besøk og formidling utanom fast opningstid
Kontakt Time kommune, postmottak@time.kommune.no / tlf. 51 77 60 00

Kontaktinfo

Trond Lie
Kultursjef
E-post
Telefon 51 77 61 87
Mobil 970 82 788

Adresse

Undheim samfunnshus
Bruavegen 1
4342 Undheim

Kart