Fotland mølle

Fotland mølle, bygd i 1845, ligg idyllisk til ved Fotlandsfossen, den største fossen på Jæren. Dei restaurerte bygga er i dag museum og utstillingslokale for kunst.

Området ved Fotlandsfossen har i uminnelege tider vore knytt til kvern- og mølledrift. Fotland mølle var i drift heilt fram til 1968. I 1995 vart mølla gjenopna som museum og utstillingslokale. I same området finn du óg Fotland kraftstasjon, som i dag er vasskraftmuseum.
 

Fotland mølle

Utstillingsprogram sesongen 2020

AVLYST 5. april - 10. mai: Stanley Stornes 
5. april (palmesundag), 9. april (skjærtorsdag), 13. april (2. påskedag), 19. april, 26. april, 3. mai og 10. mai


AVLYST 21. mai - 21. juni: Mara Sola
21. mai (Kristi himmelfartsdag, 24. mai, 31. mai, 1. juni (2. pinsedag), 7. juni, 14. juni og 21. juni

Sommarutstilling 28. juni - 16. august: Anne-Marit Opstad
Ope kvar sundag i utstillingsperioden


23. august - 4. oktober: Ragnhild Idland Sele og Signe Torunn Vestly Sviland
Ope kvar sundag i utstillingsperioden

11. oktober - 22. november: Sissel Ruud
Ope kvar sundag i utstillingsperioden

28. - 29. november: Julemarknad, Jæren husflidslag AVLYST
​​​
Fast utstilling heile året: "Korn gav liv" om kornet si historie

Opningstider
  • Frå palmesundag til desember: sundagar og heilagdagar kl. 12 - 16
  • Vinterhalvåret: Stengt
  • Besøk og formidling utanom fast opningstid: Kontakt Time kommune, postmottak@time.kommune.no / tlf. 51 77 60 00

Sal av kaffi og lappar i mølla. Sal av kvalitetsbrukskunst i Torvhuset rett ved sida av hovudbygget.

Billettprisar
Billettprisar Fotland mølle
Billett Pris
Vaksen 30 kr
Under 18 år Gratis

 

Utleige

Fotland mølle kan leigast i utstillingssesongen, men ikkje sundagar og heilagdagar når mølla er open for publikum i samband med utstillingar.

For bestilling av leige ta kontakt med kultursjef Trond Lie: trond.lie@time.kommune.no / tlf. 51776187

1. Leige inntil fire timar – foreiningar og lag i Time kommune
Frå andre kommunar
600,-
900,-
2. Leige over fire timar – foreiningar og lag i Time
Frå andre kommunar
900,-
1250,-
3. Leige inntil fire timar - private frå Time
Over fire timar
1500,-
1750,-
4. Leige inntil fire timar - bedrifter, og private utanfor Time
Leige over fire timar – bedrifter, og private utanfor Time
I tillegg kjem vask
1750,-
2000,-
250,-
5 Leige av kjøkken med utstyr 300,-
6. Ved leige til utstillingar tek mølla inngangspengane, og leiga er gratis.  

 

Det er vedteke eige utleigereglement for mølla. Garborghusa vert ikkje utleigde.

 

Adresse

Fossevegen 176
4346 Bryne

Kart