Varsel om forsinkingar og mogleg nedetid

Grunna nødvendige systemoppdateringar, kan det oppstå forsinkingar og nedetid i nokre av dei digitale tenestene våre i perioden fredag 26. mai-måndag 5. juni. Det kan oppstå forseinking i saksbehandling, og postlister og møtesaker kan verta utilgjengelege på nettsida vår i perioden. 

Me beklagar eventuelle ulemper dette medfører. 

Fotland mølle

Fotland mølle, bygd i 1845, ligg idyllisk til ved Fotlandsfossen, den største fossen på Jæren. Dei restaurerte bygga er i dag museum og utstillingslokale for kunst.

Området ved Fotlandsfossen har i uminnelege tider vore knytt til kvern- og mølledrift. Fotland mølle var i drift heilt fram til 1968. I 1995 vart mølla gjenopna som museum og utstillingslokale. I same området finn du óg Fotland kraftstasjon, som i dag er vasskraftmuseum.
 

Utstillingsprogram sesongen 2023

2. april - 23. april: Camilla Løken Hill (messing, kobber, installasjon, skulptur)
Ope 2. april (palmesundag), 6. april (skjærtorsdag), 10. april (2. påskedag), 16. april og 23. april.

30. april - 29. mai: Linde Pieper (grafikk) 
Ope 30. april, 7. mai, 14. mai, 21. mai og 29. mai.

4. juni - 25. juni: Christine Hansen (video og cyanotypi)
Ope 4. juni, 11. juni, 18. juni og 25. juni.

Sommarutstilling 2. juli - 13. august: Tove Solbakk Seierstad (keramikk)
Ope 2. juli, 9. juli, 16. juli, 23. juli, 30. juli, 6. august og 13. august.

20. august - 17. september: Elizabeth Croft (installasjon) 
Ope 20. august, 27. august, 3. september, 10. september og 17. september.

24. september - 22. oktober: Ingeborg Kvame (natur, ulike medium)
Ope 24. september, 1. oktober, 8. oktober, 15. oktober og 22. oktober.

23. oktober - 20. november: Nils-Thomas Økland (skulpturelle installasjoner, grafikk)
Ope 29. oktober, 5. november, 12. november, 19. november og 26. november.

2. og 3. desember: Julemesse, Jæren husflidslag og samarbeidspartnarar
​​​
Fast utstilling heile året: "Korn gav liv" om kornet si historie.

Opningstider
  • Frå palmesundag til desember: sundagar og heilagdagar kl. 12 - 16
  • Vinterhalvåret: Stengt
  • Besøk og formidling utanom fast opningstid: Kontakt Time kommune, postmottak@time.kommune.no / tlf. 51 77 60 00

Sal av kaffi og lappar i mølla. Sal av kvalitetsbrukskunst i Torvhuset rett ved sida av hovudbygget.

Billettprisar
Billettprisar Fotland mølle
Billett Pris
Vaksen 30 kr
Under 18 år Gratis

 

Utleige

Fotland mølle kan leigast i utstillingssesongen, men ikkje sundagar og heilagdagar når mølla er open for publikum i samband med utstillingar.

For bestilling av leige ta kontakt med kultursjef Trond Lie: trond.lie@time.kommune.no / tlf. 51776187

1. Leige inntil fire timar – foreiningar og lag i Time kommune
Frå andre kommunar
600,-
900,-
2. Leige over fire timar – foreiningar og lag i Time
Frå andre kommunar
900,-
1250,-
3. Leige inntil fire timar - private frå Time
Over fire timar
1500,-
1750,-
4. Leige inntil fire timar - bedrifter, og private utanfor Time
Leige over fire timar – bedrifter, og private utanfor Time
I tillegg kjem vask
1750,-
2000,-
250,-
5 Leige av kjøkken med utstyr 300,-
6. Ved leige til utstillingar tek mølla inngangspengane, og leiga er gratis.  

 

Det er vedteke eige utleigereglement for mølla. Garborghusa vert ikkje utleigde.

 

Adresse

Fossevegen 176
4346 Bryne

Kart