Fotland mølle

Fotland mølle, bygd i 1845, ligg idyllisk til ved Fotlandsfossen, den største fossen på Jæren. Dei restaurerte bygga er i dag museum og utstillingslokale for kunst.

Området ved Fotlandsfossen har i uminnelege tider vore knytt til kvern- og mølledrift. Fotland mølle var i drift heilt fram til 1968. I 1995 vart mølla gjenopna som museum og utstillingslokale. I same området finn du óg Fotland kraftstasjon, som i dag er vasskraftmuseum.
 

Utstillingsprogram sesongen 2022

10. april - 1. mai: Stanley Stornes | Stanley Stornes på Facebook
Ope 10. april (palmesundag), 14. april (skjærtorsdag), 18. april (2. påskedag), 24. april og 1. mai.

8. - 29. mai: Mara Sola
Ope 8. mai, 15. mai, 22. mai 26. mai (Kristi himmelfartsdag) og 29. mai.

6. - 26. juni: Husflid og handverk i regi av Jæren husflidslag | Jæren husflidslag på Facebook
Ope 6. juni (2. pinsedag), 12. juni, 19. juni og 26. juni).

Sommarutstilling 3. juli - 14. august: Reidunn Rugland
Ope kvar sundag i utstillingsperioden.

21. august - 18. september: Elin Kjøsnes | Elin Kjøsnes på Facebook
Ope kvar sundag i utstillingsperioden.

25. september - 16. oktober: Elin Gabrielsen | Elin Garbrielsen på Facebook
Ope kvar sundag i utstillingsperioden.

23. oktober - 20. november: Jonathan Bland
Ope kvar sundag i utstillingsperioden.

26. - 27. november: Julemarknad, Jæren husflidslag og samarbeidspartnarar
​​​
Fast utstilling heile året: "Korn gav liv" om kornet si historie.

Opningstider
  • Frå palmesundag til desember: sundagar og heilagdagar kl. 12 - 16
  • Vinterhalvåret: Stengt
  • Besøk og formidling utanom fast opningstid: Kontakt Time kommune, postmottak@time.kommune.no / tlf. 51 77 60 00

Sal av kaffi og lappar i mølla. Sal av kvalitetsbrukskunst i Torvhuset rett ved sida av hovudbygget.

Billettprisar
Billettprisar Fotland mølle
Billett Pris
Vaksen 30 kr
Under 18 år Gratis

 

Utleige

Fotland mølle kan leigast i utstillingssesongen, men ikkje sundagar og heilagdagar når mølla er open for publikum i samband med utstillingar.

For bestilling av leige ta kontakt med kultursjef Trond Lie: trond.lie@time.kommune.no / tlf. 51776187

1. Leige inntil fire timar – foreiningar og lag i Time kommune
Frå andre kommunar
600,-
900,-
2. Leige over fire timar – foreiningar og lag i Time
Frå andre kommunar
900,-
1250,-
3. Leige inntil fire timar - private frå Time
Over fire timar
1500,-
1750,-
4. Leige inntil fire timar - bedrifter, og private utanfor Time
Leige over fire timar – bedrifter, og private utanfor Time
I tillegg kjem vask
1750,-
2000,-
250,-
5 Leige av kjøkken med utstyr 300,-
6. Ved leige til utstillingar tek mølla inngangspengane, og leiga er gratis.  

 

Det er vedteke eige utleigereglement for mølla. Garborghusa vert ikkje utleigde.

 

Adresse

Fossevegen 176
4346 Bryne

Kart