Fotland mølle

Fotland mølle, bygd i 1845, ligg idyllisk til ved Fotlandsfossen, den største fossen på Jæren. Dei restaurerte bygga er i dag museum og utstillingslokale for kunst.

Området ved Fotlandsfossen har i uminnelege tider vore knytt til kvern- og mølledrift. Fotland mølle var i drift heilt fram til 1968. I 1995 vart mølla gjenopna som museum og utstillingslokale. I same området finn du óg Fotland kraftstasjon, som i dag er vasskraftmuseum.
 

Utstillingsprogram sesongen 2023

2. april - 23. april: Camilla Løken Hill (messing, kobber, installasjon, skulptur)
Ope 2. april (palmesundag), 6. april (skjærtorsdag), 10. april (2. påskedag), 16. april og 23. april.

30. april - 29. mai: Linde Pieper (grafikk) 
Ope 30. april, 7. mai, 14. mai, 21. mai og 29. mai.

4. juni - 25. juni: Christine Hansen (video og cyanotypi)
Ope 4. juni, 11. juni, 18. juni og 25. juni.

Sommarutstilling 2. juli - 13. august: Tove Solbakk Seierstad (keramikk)
Ope 2. juli, 9. juli, 16. juli, 23. juli, 30. juli, 6. august og 13. august.

20. august - 17. september: Elizabeth Croft (installasjon) 
Ope 20. august, 27. august, 3. september, 10. september og 17. september.

24. september - 22. oktober: Ingeborg Kvame (natur, ulike medium)
Ope 24. september, 1. oktober, 8. oktober, 15. oktober og 22. oktober.

23. oktober - 20. november: Nils-Thomas Økland (skulpturelle installasjoner, grafikk)
Ope 29. oktober, 5. november, 12. november, 19. november og 26. november.

2. og 3. desember: Julemesse, Jæren husflidslag og samarbeidspartnarar
​​​
Fast utstilling heile året: "Korn gav liv" om kornet si historie.

Opningstider
  • Frå palmesundag til desember: sundagar og heilagdagar kl. 12 - 16
  • Vinterhalvåret: Stengt
  • Besøk og formidling utanom fast opningstid: Kontakt Time kommune, postmottak@time.kommune.no / tlf. 51 77 60 00

Sal av kaffi og lappar i mølla. Sal av kvalitetsbrukskunst i Torvhuset rett ved sida av hovudbygget.

Billettprisar
Billettprisar Fotland mølle
Billett Pris
Vaksen 30 kr
Under 18 år Gratis

 

Utleige

Fotland mølle kan leigast i utstillingssesongen, men ikkje sundagar og heilagdagar når mølla er open for publikum i samband med utstillingar.

For bestilling av leige ta kontakt med kultursjef Trond Lie: trond.lie@time.kommune.no / tlf. 51776187

1. Leige inntil fire timar – foreiningar og lag i Time kommune
Frå andre kommunar
600,-
900,-
2. Leige over fire timar – foreiningar og lag i Time
Frå andre kommunar
900,-
1250,-
3. Leige inntil fire timar - private frå Time
Over fire timar
1500,-
1750,-
4. Leige inntil fire timar - bedrifter, og private utanfor Time
Leige over fire timar – bedrifter, og private utanfor Time
I tillegg kjem vask
1750,-
2000,-
250,-
5 Leige av kjøkken med utstyr 300,-
6. Ved leige til utstillingar tek mølla inngangspengane, og leiga er gratis.  

 

Det er vedteke eige utleigereglement for mølla. Garborghusa vert ikkje utleigde.

Søk utstillingsplass

Søknad om å få stilla ut kunst eller kunsthandverk i mølla kan sendast fortløpande og seinast innan utgangen av august for utstilling påfølgande år. Utstillingssesongen strekk seg frå påske til advent. I sesongen er mølla open kvar sundag. Mølla er stengt i vintermånadene. 

Søknaden skal beskriva utstillingsprosjektet eller foreløpige idear og tankar om utstillinga, samt ha vedlagt eller visa til nettstad for dokumentasjon av fagleg bakgrunn og tidlegare utstillingsprosjekt. 

Søknader skal sendast til post@fotlandmolle.no

Ein komité med kunst- og kulturfagleg kompetanse vurderer søknadene og set opp utstillingsprogrammet. Kultursjefen i kommunen leiar komiteen.

Spørsmål kan rettast til utstillingskoordinator Kari Ann Lending Kleiveland, post@fotlandmolle.no, tlf. 472 62 667. 

 

 

Adresse

Fossevegen 176
4346 Bryne

Kart