Fotland mølle

Fotland mølle, bygd i 1845, ligg idyllisk til ved Fotlandsfossen, den største fossen på Jæren. Dei restaurerte bygga er i dag museum og utstillingslokale for kunst.

Området ved Fotlandsfossen har i uminnelege tider vore knytt til kvern- og mølledrift. Fotland mølle var i drift heilt fram til 1968. I 1995 vart mølla gjenopna som museum og utstillingslokale. I same området finn du óg Fotland kraftstasjon, som i dag er vasskraftmuseum.
 

Utstillingsprogram sesongen 2021

30. mai - 27. juni: Husflid og handverk i regi av Jæren husflidlag
Ope kvar sundag i utstillingsperioden.

Sommarutstilling 4. juli - 15. august: Anne-Marit Opstad
Ope kvar sundag i utstillingsperioden.

22. august - 19. september: Stine Rommetveit
Ope kvar sundag i utstillingsperioden.

26. september - 17. oktober: Trearbeid - Ivar Sviland
Ope kvar sundag i utstillingsperioden.

24. oktober - 21. november: Anne Haaland Bland
Ope kvar sundag i utstillingsperioden.

27. - 28. november: Julemarknad, Jæren husflidslag
​​​
Fast utstilling heile året: "Korn gav liv" om kornet si historie.

Opningstider
  • Frå palmesundag til desember: sundagar og heilagdagar kl. 12 - 16
  • Vinterhalvåret: Stengt
  • Besøk og formidling utanom fast opningstid: Kontakt Time kommune, postmottak@time.kommune.no / tlf. 51 77 60 00

Sal av kaffi og lappar i mølla. Sal av kvalitetsbrukskunst i Torvhuset rett ved sida av hovudbygget.

Billettprisar
Billettprisar Fotland mølle
Billett Pris
Vaksen 30 kr
Under 18 år Gratis

 

Utleige

Fotland mølle kan leigast i utstillingssesongen, men ikkje sundagar og heilagdagar når mølla er open for publikum i samband med utstillingar.

For bestilling av leige ta kontakt med kultursjef Trond Lie: trond.lie@time.kommune.no / tlf. 51776187

1. Leige inntil fire timar – foreiningar og lag i Time kommune
Frå andre kommunar
600,-
900,-
2. Leige over fire timar – foreiningar og lag i Time
Frå andre kommunar
900,-
1250,-
3. Leige inntil fire timar - private frå Time
Over fire timar
1500,-
1750,-
4. Leige inntil fire timar - bedrifter, og private utanfor Time
Leige over fire timar – bedrifter, og private utanfor Time
I tillegg kjem vask
1750,-
2000,-
250,-
5 Leige av kjøkken med utstyr 300,-
6. Ved leige til utstillingar tek mølla inngangspengane, og leiga er gratis.  

 

Det er vedteke eige utleigereglement for mølla. Garborghusa vert ikkje utleigde.