Val av meddommarar 2025 - 2028 - Ettersyn

Time kommunestyre skal for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028 velje meddommarar til Jæren tingrett, meddommarar til Gulating lagmannsretten og jordskiftemeddommarar i kommunestyremøte den 7. mai 2024.

Oversikt over kandidatar som er føreslått, ligg ute til alminneleg ettersyn i perioden 02.04.2024 - 18.04.2024.

Eventuelle merknader ved innstillinga må sendast skriftleg til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller på epost til post@time.kommune.no, innan 18.04.2024.

Innstilling-val av meddommarar til Sør-Rogaland tingrett - menn (PDF, 112 kB)

Innstilling-val av meddommarar til Sør-Rogaland tingrett - kvinner (PDF, 100 kB)

Innstilling-val av meddommarar til Lagmannsretten - kvinner og menn (PDF, 93 kB)

Innstilling-val av meddommarar til Jordskifteretten (PDF, 99 kB)