Ope møte om økonomiplanen

Kommunedirektøren sitt framlegg til økonomiplan for perioden 2024 - 2027 vart lagt fram 25. oktober.

No skal folkevalde jobba med innhaldet i budsjettet fram mot endeleg vedtak i kommunestyret 12. desember.

Dei vil gjerne høyra di meining.

Dei politiske partia i Time inviterer lag, foreningar, organisasjonar og interessegrupper til å presentera sine budsjettønskje i kommunestyresalen i Time rådhus.

Måndag 30. oktober kl. 18.00

Meld inn ønskje om å halda innlegg og påmelding til tone.storesatre@time.kommune.no eller på tlf. 99106691.
Kommunedirektøren sitt forslag til økonomiplan 2024 - 2027  (PDF, 3 MB)