Kunngjering av Kommuneplan for Time kommune 2022-2034 – SamfunnsdelenEtter plan- og bygningslovas §11-15 gjev Time kommune med dette melding om at Time kommunestyre i møte den 20. september 2022 vedtok Kommuneplan for Time kommune 2022-2034 – Samfunnsdelen.

Papirkopiar er tilgjengelege på innbyggerservice i rådhuset. Dokumenta er og lagt inn på nettsida Kommuneplan under Samfunnsdelen 2022-2034.

 

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2022-2034, godkjent 20.09.2022 (PDF, 4 MB)
Kommuneplanen sin samfunnsdel - Saksframlegget (PDF, 159 kB)
Evaluering Handlingsplan for lokaldemokratiet 2018-2020 (PDF, 932 kB)
Fagnotat Areal- og fortettingsstrategi 2022-2050 (PDF, 5 MB)
Fagnotat Bustadstrategi (PDF, 2 MB)
Fagnotat Mobilitetsstrategi (PDF, 3 MB)
Fagnotat Oppvekst og levekår (PDF, 2 MB)