Kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2023.

Time kommunestyre vedtok i møte den 12.12.22 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2023.

Endringane og nye prisar finn du nedanfor, eller du kan kontakta innbyggarservice i Time rådhuset på telefon 51 77 60 00.

Her finn du oversikt over kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2023. (PDF, 623 kB)

Vedtak - Årsbudsjett 2023. (PDF, 10 MB)