Varsel om forsinkingar og mogleg nedetid

Grunna nødvendige systemoppdateringar, kan det oppstå forsinkingar og nedetid i nokre av dei digitale tenestene våre i perioden fredag 26. mai-måndag 5. juni. Det kan oppstå forseinking i saksbehandling, og postlister og møtesaker kan verta utilgjengelege på nettsida vår i perioden. 

Me beklagar eventuelle ulemper dette medfører. 

Kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2023.

Time kommunestyre vedtok i møte den 12.12.22 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2023.

Endringane og nye prisar finn du nedanfor, eller du kan kontakta innbyggarservice i Time rådhuset på telefon 51 77 60 00.

Her finn du oversikt over kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2023. (PDF, 623 kB)

Vedtak - Årsbudsjett 2023. (PDF, 10 MB)