Høyringsforslag "Kommunedelplan for dobbeltspor Sandnes - Nærbø"


Kommunane Klepp, Time og Hå har avtalt med Bane NOR at dei legg ut planforslaget med konsekvensutgreiing til offentleg ettersyn. 

Planforslaget med konsekvensutgreiing vert offentleg tilgjengelig i samband med offentleg ettersyn. Plandokumenta finn du her: Informasjon om dobbeltspor Sandnes-Nærbø | Bane NOR

 

Følgande offentlege arrangement er planlagt i perioden med offentleg ettersyn: 

Ope møte i Time rådhus 19. september, kl. 19:00-20:30.

I tillegg vert det opne kontordagar:

  • 27. september, klokka 14-18, Rådhusgata 3, Varhaug
  • 3. oktober, klokka 14-18, Klepp rådhus, Solavegen 1, Kleppe
  • 4. oktober, klokka 14-18, Sandnes rådhus, Rådhusgata 1, Sandnes
  • 5. oktober, klokka 14-18, Time rådhus, Arne Garborgs veg 30, Bryne


Høyringsfrist er sett til 29. november 2023.  Frist for å gje fråsegn er no ute.

Innspel og merknadar kan sendast til: postmottak@banenor.no, merka med "Saksnummer 202004713, Høyringsinnspel frå NN".