ⓘ Aktuell informasjon

Torsdag 10. august startar førehandsstemminga 

kvinne holder valgurne foran valavlukke - Klikk for stort bilete

 

Alle med stemmerett, som ønsker å stemma i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 før den ordinære valdagen 11. september, kan i perioden 10.august - 8. september førhandsstemma fleire stader i Time.  

Her kan du førehandstemma i Time kommune:  

Førehandsstemmestader i Time
Her kan du førehandsstemme: Tidspunkt Klokkeslett
Time rådhus, Innbyggarservice måndag-fredag 10. august-8. september 09.00 - 15.00
Time bibliotek måndag-laurdag 10. august-8. september i biblioteket sine opningstider
Paviljongen vis á vis Lye skule onsdag 30. august 15.30 - 19.00
Kvernaland samfunnshus torsdag 31. august 15.30 - 19.00
M44 vis à vis Espressobaren fredag 1. september 15.00 - 19.00
M44 vis à vis Espressobaren laurdag 2. september 12.00 - 17.00
M44 vis à vis Espressobaren måndag 4. september-torsdag 7. september 15.00 - 19.00

 

Førehandstemming på institusjonar:  

Førehandsstemming på institusjonar/vidaregåande skule
Stad Dato Klokkeslett
Kvernaland omsorgssenter 23. august 11.30 - 12.30
Sivdamssenteret 24. august 10.30 - 12.00
Sivdamheimen 24. august 12.30 - 13.30
Bryneheimen 25. august 10.30 - 12.00
Jæren distriktspsykiatriske senter (JDPS) 25. august 13.00 - 14.00
Bryne vidaregåande skule 30. august kl. 09.30 - 12.00

Kven kan stemma? 

  • Norske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av 2023, som er eller har vore registrert i folkeregisteret som busett i Norge. 

  • Er statsborgar i eit anna nordisk land som fyller 18 år innan utgangen av 2023, og er registrerte i folkeregisteret som busette i Norge seinast 30. juni 2023. 

  • Personar som ikkje er norske statsborgarar, men som har fylt 18 år innan utgangen av 2023 og har vore registrerte i folkeregisteret som busette i Norge dei tre siste åra før valdagen. 

Tilsette i diplomatiet eller konsulatvesenet og husstanden deira har stemmerett sjølv om dei ikkje oppfyller busetjingskriteriet. 

Hugs legitimasjon 

For å stemma må du visa legitimasjon. Eksempel på legitimasjon er pass, førarkort og bankkort med bilete. Minstekravet er at legitimasjonen må innehalde namn, fødselsdato og bilete. 

 

Valkort 

Det er flott om du tek med valkortet ditt når du skal stemma. Det gjer det litt enklare for valfunksjonærane som skal registrera stemma di. Valkort får du tilsendt digtalt via Digipost. Dei som har reservert seg mot Digipost får valkortet sitt i posten.  

Du kan stemma sjølv om du ikkje har med valkort, så lenge du har med legitimasjon.  

 

Sjå meir informasjon om valet 2023 på valsidene våre.