Temperatur og vasskvalitet ved åtte badeplassar i sommer

Melsvatnet er eit av dei fine badevatna i Time.  - Klikk for stort bileteMe har mange fine badeplassar i Time, og desse er populære blant både små og store badarar.  

Frå midten av juni til slutten av august vil me måla temperatur og vasskvalitet ved åtte badeplassar.  

Sjekk temperatur og kvalitet på badevatn

Me tek prøvar av badevatnet annakvar veke gjennom badesesongen. Resultat frå prøvane vil vera klar eit par dagar etter måledato.

Skilt

Er det dårleg kvalitet på badevatnet vert det sett opp skilt der me rår ifrå bading på den aktuelle badeplassen.